Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 1

• 2346 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 1

1

Söyledikleri bitince karşısındaki kişiden öğüt alan kişi kendini dışlanmış ve yalnız hisseder. Öğüt vermek bir iletişim hatasıdır.
Aşağıdakilerden hangisinde öğüt vermekten kaynaklanan bir iletişim hatası vardır?


A-Sınıfını geçmek için oyun oynamamalı, ders çalışmalısın.
B-Hemen televizyonu kapat ve yat.
C-Takdir alamazsan bisiklet yok.
D-Kardeşin kadar çalışkan değilsin.

2

Aşağıdakilerden hangisi iletişim hatasına neden olmaz?


A-Emir vermek                       B-Empati kurmak
C-Sık sık soru sormak             D-Ahlak dersi vermek

3

Olumlu iletişim insanlar arasındaki ilişkileri düzenler.Huzurlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.
 Buna göre;
I-Gülümsemek
II-Selamlaşmak
III-Surat asmak
gibi  durumlardan hangilerinin olumlu iletişimde olması beklenemez?


A-  I                B- I ve II               
C- III              D- I-II-III

4

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının yararları arasında gösterilemez?


A-Çok kısa sürede geniş kitlelere ulaşması
B-Halkı bilinçlendirmesi
C-Herhangi bir konuda kamuoyu oluşturması
D-Kişiler arasında derin görüş ayrılıkları oluşturması

5

Sayısız yararına karşın çocukların televizyondan olumsuz olarak da etkilendiği inkar edilemez bir gerçektir.Bu nedenle ailelere önemli görevler düşmektedir.Aileler çocuklarının uygun olmayan görüntüleri izlemesini engellemeli,onlara zihinsel ve fiziksel gelişimlerine uygun yayınları izletmelidirler.Ayrıca çocukları televizyonun zararlı etkilerine karşı bilinçlendirmelidirler.
Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A-Çocukların televizyon izlemesi engellenmelidir.
B-Televizyonda çocukların gelişim özelliklerine uygun yayınlar yapılmalıdır.
C-Aileler çocuklarını zararlı yayınlara karşı korumalıdır.
D-Çocuklar televizyon yayınlarının zararlı etkilerine karşı bilinçlendirilmelidir.

6

Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi diğerlerinden daha fazla duyu organına hitap etmektedir?


A-Gazete                   B-Dergi            
C- Televizyon             D- Radyo

7

I-İrade-i Milliye Gazetesinin kurulması
II- Hakimiyet-i Milliye Gazetesinin kurulması
III-Anadolu Ajansının kurulması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralamasının aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verildiği söylenebilir?


A-I-II-III               B-I-III-II           
C-III-II-I               D-II-III-I

8

5187 sayılı Basın kanunu ile düzenlenen “Tekzip” hakkının yasal adının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?


A-İnsan hakları                       B-Özel hayat ve sır alanı
C-Düzeltme ve cevap               D-RTÜK ve Ceza

9

Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim kuran insanların davranışlarından biri değildir?


A-Karşılarındaki insanların beden diline dikkat ederler.
B-Empati kurarlar.
C-Dinlediklerini gösterirler.
D-Çok konuşurlar.

10

Bir ülkede yayın yapan basın yayın organlarında o ülkenin yönetiminde görev alan kişiler hakkında eleştiri ve görüşlerin açıkça dile getiriliyor olması o ülkede……………………………………… kanıtı olarak gösterilebilir.
Yukarıdaki cümlede noktalı yere yazılacak en doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A-Basın yayın özgürlüğünün               B-Düşünce özgürlüğünün
C-Özel hayatın gizliliğinin                  D-Kişi dokunulmazlığının

11

“Sınava çok az kaldı. Daha ben hazırlıklarımı tamamlayamadım bile. Off.” diyen bir öğrenciye aşağıdakilerden hangisini söylediğinizde empati kurmuş olursunuz?


A-Bu kadar kendini bunaltmaya gerek yok, rahat olmalısın.
B-Zamanında çalışmış olsaydın, bu sorunları yaşamazdın.
C-Sınav hazırlıklarını tamamlamadığından kaygılanıyorsun.
D-Bir çalışma programı yapmalısın.

12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi yoktur?


A-Yolda otobüsü kaçıran Sema’ya annesi,eve gelir gelmez “Nerde kaldın?” diye bağırmaya başladı.
B-Apartmanda aynı katta oturan insanlar birbirini tanımazlarsa kimse kimsenin derdinden haberdar olmaz.
C-Arkadaşlarının arkasından yaptığı konuşmalar onu yalnız bir insan yaptı
D-Her sabah işe geldiğinde insanlara karşı sıcak bir gülümseme ile söylediği merhaba insanların onun hakkında olumlu duygular edinmesini sağladı

13

I-Empati kurmak
II-Sözü kesmek 
III-Yargılamak
IV-Göz kontağı kurmak
V-Duyguları kontrol edememek
VI-Sözsüz mesajlara dikkat etmek
Yukarıda kişilerarası iletişimde sık sık görülen tutum ve davranışlardan hangilerinin iletişimi olumsuz etkilediği söylenebilir?


A-II-III-V              B-I-III-IV        
C-II-IV-V              D-IV-V-III

14

Ünlü şarkıcı Sibel Can evinin balkonunda güneşlenirken , görüntüleri habersizce çekilmiş ve bu görüntüler günlerce televizyon kanallarında,gazetelerde,internet sitelerinde yayınlanmıştır.
Yukarıdaki olayda yayın kuruluşları tarafından yapılan bu haber hangi basın yayın ilkesine aykırı bir tutumdur?


A-Doğru haber verme sorumluluğu
B-Düşünce ve basın özgürlüğü
C-Özel yaşamın gizliliğinin korunması
D-Haber kaynaklarını belirtme sorumluluğu

15

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik iletişim araçlarından biri değildir?


A-Faks                          
B-Bilgisayar
C-Telefon
D-Mektup

16

Önemli bir iş adamı bir gün sabah gazete okurken şirketinin iflas ettiğine dair yalan haberle karşılaşınca deliye döndü.
Yukarıdaki olayda hakkında yalan haber yapılan işadamının ilk olarak ne yapması doğru olacaktır?


A-Gazetenin toplanması için Cumhuriyet Savcılığına başvurması
B-Yayını yapan gazeteden tekzip metni yayınlanmasını istemesi
C-RTÜK’e şikâyette bulunması
D-Mahkemeye başvurarak tekzip metni yayınlatması

17

I-Siyasi propagandalar yapmak
II-İnsanları eğlendirmek
III-İnsanları eğitmek
IV-Çeşitli hediyeler vermek
V-Toplumsal sorunlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek


A-II-III-V         B-I-III-IV V       C- I-II-III-IV-V      D-I-III-V

18

I-İnkılâpların halka benimsetilmesi
II-Devletin sözcülüğünü yapması
III-Halkı düşmanlara ve İstanbul hükümetine karşı kışkırtması
IV-Teşkilat-ı Milliyenin kurulmasını sağlaması
Yukardakilerden hangileri Mustafa kemal’in gazete çıkarmasındaki amaçlardandır?


A- I-II-III-IV           B-II-III-IV           C- I-II-III          D-I-II-IV

19

I- Bir dileğin var mı?
II-Ne istiyorsun?
III-Şunu tut!
IV- Tutar mısın lütfen!
Yukarıdaki cümlelerden hangileri nezaket kurallarına uymadığından ,olumlu ve sağlıklı iletişim kurulmasını sağlamaz?


A-I-II-III-IV            B-I-II-IV          
C-II-III                   D-II-III-IV

20

Etkili iletişimde başarının anahtarı………………………dir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir olgu olur?


A-Dinlemek                         B-Eleştirmek
C-Emir vermek                    D-Kınamak

üst