Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 2

• 1547 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 2

1

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının insanlara sağladığı faydalar arasında bulunmaz?


A) Gündemi takip ederek bilgi sahibi olmaktadır.
B) Eğlenceli zaman geçirmektedir.
C) Dünyanın farklı yerlerindeki olaylardan haberdar olmaktadır.
D) Aile içinde etkileşimi arttırmaktadır.

2

İnsanların ilk çağlardan itibaren beliren en önemli ihtiyaçlarından biri de haberleşmedir.
Aşağıdakilerden hangisi insanların haberleşmek için kullandığı araçlardan biri değildir?


A) Duman
B) Davul
C) Avlanma
D) Ateş yakma

3

Aşağıdakilerden hangisi yanlış dinleme türleri arasında yer almaz?


A) Dikkatli dinleme
B) Görünüşte dinleme
C) Yüzeysel dinleme
D) Tuzak kurucu dinleme

4

Çevremizde bazı insanlarla konuşmak kolay ve zevk vericiyken, bazılarıyla kurduğumuz iletişim çok yüzeysel olabilmektedir.
Buna neden olan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A) Farklı kişilik özellikleri
B) Ortak ilgi ve hobiler
C) Birbirine yakın değer ve dünya görüşü
D) Yakın ahlak anlayışı ve eğitim düzeyi

5

Aşağıdaki haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde de belirtilmiştir?


A) Bilgi edinme hakkı
B) Özel yaşamın gizliliği
C) Düşünceyi açıklama özgürlüğü
D) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

6

Kitle iletişim araçları kitlesel bir boyutta ileti dağıtabilen araçlardır.
Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi diğerlerinden farklıdır?


A) Gazete
B) Dergi
C) Televizyon
D) Kitap

7

Aşağıdaki illerimizden hangisinde TRT'nin genel müdürlüğü bulunmaz?


A) Erzurum         C) Trabzon
B) Kayseri           D) Diyarbakır

8

Aşağıdakilerden hangisi basın yayın organlarının temel prensipleri içerisinde yer almaz?


A) Devlete karşı bağımsız olmak
B) Ekonomik güce karşı bağımsız olmak
C) Otoriteye karşı bağımsız olmak
D) Baskı gruplarına boyun eğmek

9

Kurtuluş Savaşı'nda Türklerin haklı davasını tüm dünyaya duyurmuştur.
1990'lı yıllarda özel radyo, televizyonlar ve ajanslar kurulana kadar dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendiren en önemli ve güvenilir kaynak olmuştur.
Yukarıda özellikleri verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


A) Türk Dil Kurumu
B) Türk Tarih Kurumu
C) Anadolu Ajansı
D) Hakimiyeti Milliye gazetesi

10

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özellikleri arasında yer almaz?


A) Sosyal örgütlenmeyi güçlendirir.
B) İnsan ilişkilerini geliştirir.
C) Kamuoyu oluşmasını engeller.
D) Bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlar.

11

İnsanlar arası ilişkilerde birçok faktör temel öneme sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası ilişkilerde belirleyici faktörler arasında yer almaz?


A) Fiziksel çekicilik
B) Eğitim düzeyi
C) Farklı ilgi ve hobiler
D) Benzer kişilik özellikleri

12

Türkiye'de yayın yapan bazı yayın kuruluşları zaman zaman kişilerin yasal haklarını çiğnemekte, toplumun genel ahlakına, gelenek ve göreneklerine aykırı yayınlar yapmaktadırlar.
Bu kuruluşları yasal yollardan uyarma görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?


A) TRT           C) TBMM
B) RTÜK         D) Anayasa Mahkemesi

13

TRT'de ilk Türkçe seslendirme ve ilk dış naklen yayın kaç yılında yapılmıştır?


A) 1965          C) 1972
B) 1968          D) 1974

14

Aşağıdakilerden hangisi özel yaşamın gizliliği içinde düşünülemez?


A) Kişinin uyruğu
B) Kişinin aile hayatı
C) Kişinin özel eşyaları
D) Kişinin özel hayatı

15

Herkes düşünceyi açıklama özgürlüğüne sahiptir. Ancak bazı durumlarda düşüncen açıklama özgürlüğü kısıtlanabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir?


A} Ulusal güvenlik
B) Kamu düzeninin sağlanması ve suçun önlenmesi
C) Toprak bütünlüğünün korunması
D) Kamu mallarının korunması

16

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araç-larının etki türleri arasında yer almaz?


A) Aynı düşüncede kalma
B) Gündem belirleme
C) Toplumsallaştırma
D) Ferdi ve toplu tepkiler

17

İnsanların birbirleri ile kurdukları iletişimde kullanılan araçlar arasında ilk sırayı aşağıdakilerden hangisi almaktadır?


A) Resimler
B) Yazı
C) İşaretler
D) Ateş yakma

18

Kişiler arası ilişkilerde iletişimin asıl belirleyicisi dinleme becerileridir.
Aşağıdakilerden hangisi yanlış dinleme türlerinden biri değildir?


A) İlgiyle dinleme
B) Seçerek dinleme
C) Görünüşte dinleme
D) Yüzeysel dinleme

19

Kişinin başkalarına zarar vermeden dü-şündüğünü ve dilediğini yapabilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


A) Eşitlik               C) İletişim
B) Özgürlük           D) Kamuoyu

20

Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi iletiyi olay anında aktarabilme özelliğine sahiptir?


A) Gazete
B) Televizyon
C) Dergi
D) Telefon

21

I. Kamuoyu oluşturur.
II Sosyal örgütlenmeyi güçlendirir.
III. İnsan ilişkilerini geliştirir.
IV. İnsanın görüş ve düşüncesinin değişmesini önler.
Yukarıdaki yargılardan hangisi kitle iletişim araçlarının özellikleri arasında yer almaz?


A) Yalnız I              C) Yalnız III
B) Yalnız II             D) Yalnız IV

22

Aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan davranışlardan değildir?


A) Öğüt vermek
B) Sürekli soru sormak
C) Dinlemek
D) Yargılamak

23

Basın demokrasilerde kamuoyu oluşturmada önemli bir etkiye sahiptir.
Buna göre basın aşağıdakilerden hangisi doğrultusunda görevini yerine getirmelidir?


A) İktidar partisinin yanında yer alarak
B) Zayıf olanın yanında yer alarak
C) Güçlü olanın yanında yer alarak
D) Basın ahlak ilkeleri doğrultusunda hareket ederek

24

I. Irade-i Milliye gazetesinin yayınlanması
II. Anadolu Ajansı'nın kurulması
III. TBMM'nin açılması
IV. Hakimiyeti Milliye gazetesinin yayınlanması
Yukarıda verilenlerden hangisi Ankara'da gerçekleşmemiştir?


A) Yalnız IV             C) Yalnız II
B) Yalnız III            D) Yalnız I

25

Aşağıdakilerden hangisi, kişiler arası iletişimi engelleyen ifade biçimlerinden biri değildir?


A) Niçin bu kadar geç kaldın
B) Bu kadar çalışmakla başaramazsın
C) Bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum
D) Her zaman aynı şeyi yapıyorsun

üst