Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 4

• 1361 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Testi 4

1

Kitle iletişim araçlarının gösterdiği gelişme haberleşme hızlanması açısından çok önemlidir. Ancak günümüzde iletişim araçlarının çokluğu haberin, bilginin doğruluğuna gölge düşürmektedir. Bu da yanlış kamuoyu oluşmasına neden olur. Doğru bilgiyi ayıklamak gerekir.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Farklı kaynaklardan haberi araştırmak gerekir.
B) Tek bir haber kanalına bakarak yorum yapmak gerekir.
C) Verilen her haberi araştırmadan doğru kabul etmek gerekir.
D) Her zaman aynı televizyon kanalını izleyerek verilen haberin doğru olduğuna inanmak gerekir.

2

- Demokratik toplumlarda düşünce özgürlüğü vardır.
- Bilimsel çalışmaların objektif olabilmesi için bilim insanları düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidir.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) Bireyler, düşüncelerini özgürce ifade etmelidirler.
B) Bilim ve teknikte ileri gitmiş olan toplumlar da özgür düşünce hakimdir.
C) İç karışıklıkların yaşandığı toplumlarda özgürlükler kısıtlanmıştır.
D) Baskıcı yönetimlerin olduğu toplumlarda bilimsel gelişmeler fazladır.

3

Atatürk "Milletin genel sesi basındır. Başlı başına bir kuvvet olan basın aynı zamanda bir okul ve bir öncüdür." demiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Basının görevlerinden biri de haberleri halka taraflı ulaştırmaktır.
B) Günümüzde basın üzücü olayları halktan saklamaktadır.
C) Basın kuruluşları eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır.
D) Kamuoyunun oluşmasında basının etkisi olmamaktadır.

4

Basın hürdür, sansür edilemez ve demokratik toplumlarda basın yasama, yürütme ve yargıdan sonra gelen en etkin güçtür.
Basının dördüncü güç olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A) Toplumun gözü kulağı olması
B) Kamuoyunu oluşturması
C) Halka birtakım hediyeler dağıtması
D) Reklâm yoluyla satışları hızlandırması

5

Anayasamızın 28. maddesine göre, "Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma özgürlüklerini sağlayacak tedbirleri alır."
Anayasamızın basın özgürlüğüyle ilgili bu kararı aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir?


A) Basın organı sahiplerinin çıkarlarını korumaya
B) Toplumun özgür ve doğru haber olmasını sağlamaya
C) Basın - yayın organlarına ayrıcalıklar tanımaya
D) Basın - yayın araçlarını çoğaltmaya

6

Mektup, telefon, telgraf, telsiz, faks, internet gibi her türlü araçlarla yapılan iletişim aşağıdaki özgürlüklerden hangisine örnektir?


A) Haberleşme özgürlüğü
B) Basın özgürlüğü
C) Din ve vicdan özgürlüğü
D) Düşünce özgürlüğü

7

9 yaşındaki İlhami, televizyonda Spider-Man filminin başlangıcında "7 yaş ve üzeri" uyarısını gördü. Babasına bunun ne anlama geldiğini sorunca babası:
"Bunlara akıllı işaretler denir. İnsanlar bu işaretlere göre televizyon izlerler." dedi.
Bu açıklamaya göre İlhami, hangi akıllı işaretli televizyon programlarını izlemelidir?


A) Olumsuz örnek oluşturabilecek görüntüler ve cinsellik
B) Genel izleyici kitlesi. 7 yaş ve üzeri
C) Şiddet-korku, 13 yaş ve üzeri
D) 13 yaş ve üzeri

8

Kitle iletişim araçlarının görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


A) Yurtta ve dünyada olup biteni olayları zamanında bize ulaştırırlar.
B) Devlet yönetiminde görülen aksaklıkları ortaya koyarlar
C) Etkili eğitim ve öğretim araçlarındandır.
D) Hükümetlerin faaliyetlerini denetler.

9

Herhangi bir olayın gerçekleşmesinde kamuoyu çok önemli bir yere sahiptir. Eğitime katkı sağlamak amacıyla başlatılan okul yapma seferberliği başlatılarak "kendi okulunu kendin yap" kampanyası geniş kitlelere ulaşmış ve başarı sağlamıştır.
Buna göre, herhangi bir olayın tüm ülke genelinde etkili olmasını sağlayan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


A) Basın-yayın araçlarıyla ortak bir düşünce ve hareket oluşturulması
B) Ülkede inanç birliğinin etkili olması
C) Yönetim biçiminin cumhuriyet olması
D) Yasaların millet üzerindeki etkisi

10

Eski devirlerde yapılan icatların ve yeni buluşların öğrenilmesi ve yaygınlaşması uzun bir süre alırdı. Günümüzde ise bu süreç çok kısalmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bunun en önemli nedeni olduğu söylenebilir?


A) Sanat eserlerine duyulan ilginin artması
B) Kitle iletişim araçlarının gelişmiş olması
C) Devletlerin bilim insanlarını desteklemeleri
D) Maddi gelişmişlik seviyesinin artması

11

İlköğretim çağındaki çocuklar arasında yapılan bir ankette çocukların izlediği televizyon programları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Programlar                       İzlenme oranı (%)
Çocuk Programları                 44.6
Filmler                                 45.9
Yarışma Programları              49.3
Yerli Diziler                           70.1
Çizgi Filmler                         72. 1
Yukarıdaki grafiğe dayanarak çocukların televizyon programları tercihleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


A) En çok izlenen televizyon programları çizgi filmlerdir.
B) En az izlenen televizyon programları çocuk programlarıdır.
C) Filmler, yarışma programlarından daha fazla izlenmektedir.
D) Yerli diziler, filmlerden daha fazla izlenmektedir.

12

I-Karşımızdaki konuşanın sözünü bitirmesini beklemek
II- Empatik bir dinleme şeklinden kaçınmak
III- Eleştiri yapmayı sonraya bırakmak
IV. Dinleme isteğinde olduğumuzu göstermek
Yukarıda verilenlerden hangisi etkili bir dinleme için gerekli olan unsurlar arasında gösterilemez?


A) III      B) II      C) I      D) IV

üst