Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testi 2

• 1287 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testi 2

1

_________________ örgütleri çeşitli konularla ilgili görüşlerini basın yayın araçlarını kullanarak, toplantı ve mitingler düzenleyerek ________________ oluşturup topluma duyurmaya çalışırlar.
Yukarıda verilenlere göre, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisini getirebilir?


A) Sosyal güvenlik – kamuoyu     B) Sivil toplum – kamuoyu
C) Resmi kurum – kuruluş           D) Siyasi kurum – tasarı

2

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunun oluşmasında etkili değildir?


A) Mitingler                  B) Etiketler
C) Basın açıklaması      D) Gazeteler

3

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmanın faydalarından biridir?


A) Gazete alanların sayısının artması
B) Toplumda bölünmelerin meydana gelmesi
C) Yöneticilerin millet yararına çalışmalar yapmaya yönelmesi
D) Halkın her şeye olumsuz tepki göstermeye başlaması

4

Atatürk, Samsun'a çıktıktan sonra halkın işgalleri protesto için telgraf çekmeye ve mitingler düzenlemeye yönlendirmiştir.
Atatürk'ün bu davranışı aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?


A) Basın faaliyetlerini geliştirilmesine.
B) Demokrasinin geliştirilmesine.
C) Yönetimde farklı kesimlerin görüşlerine yer verilmesine.
D) Kamuoyu oluşturmaya.

5

“Kredi kartları borçları yüzünden yaşanan aile dramlarını ve üzücü olayları medya gündeme taşıdı.”
Yukarıda verilen metinde bir kamuoyu oluşmasında aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır?


A) İletişim araçları    B) Sivil Toplum örgütleri
C) Siyasi partiler      D) Vatandaşlar

6

Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası alanda yürüttükleri çalışmalarla küresel ısınmanın boyutlarının kamuoyuna duyurulmasına katkı sağlamaktadırlar.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu söylenemez?


A) Sivil toplum örgütlerinin devlet kurumları ile çatışması.
B) Toplumda çevre sorunlarıyla ilgili duyarlılığın artması.
C) Küresel sorunların çözümüne yönelik işbirliğinin artması.
D) Devletlerin çevre sorunlarına yönelik yasal düzenlemeler yapmaları.

7

Sigara içilmesinin insana ve çevreye verdiği zararlar kapalı yerlerde sigara içilmemesine yönelik bir kamuoyu oluşmasına ortam hazırlamıştır.
Bu durum sonucunda TBMM nasıl bir uygulama yapamaz?


A) Yeni yasa çıkarabilir
B) Çevreyi kirletenlere uygulanan para cezalarını arttırabilir
C) Sigara içilmesini yasaklayan düzenlemeler yapabilir
D) Sigara fiyatlarını arttırabilir

8

Sivil toplum örgütleri ve medyanın desteğiyle, çevreye karşı işlenen suçlar için verilen cezaların arttırılması için başlatılan imza kampanyasına geniş bir katılım oldu. Bunun üzerinde Çevre Yasası'nda değişiklik yapılarak suçlara verilecek para cezaları önemli bir miktarda arttırıldı.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?


A) Sivil toplum örgütlerinin yasama çalışmalarını engellediği.
B) Kamuoyunun yasama faaliyetleri üzerinde etkili bir güç olduğu.
C) TBMM çalışmalarının halka medya aracılığı ile duyurulduğu.
D) Milletvekillerinin çevre temizliği konusunda duyarsız olduğu.

üst