Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testi

• 1505 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşayan Demokrasi Testi

1

Kamuoyu, milletin İçinden taşan çeşitli fikirler denizidir. O denizde çeşitli akımlar, çeşitli münakaşa dalgaları meydana getirir.
Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?


A) Kamuoyunu halkın oluşturduğunu
B) Basının doğru bilgi vermesi gerektiğini
C) Kamuoyunun farklı fikirlerden oluştuğunu
D) Kamuoyunda sürekli tartışma olmasının gerekliliğini

2

Toplumun bir konu hakkındaki genel kanaat ve düşüncesine verilen isim nedir?
Öğretmenin sorusuna verilen cevaplardan hangisi doğrudur?


A) Kamuoyu
B) Demokrasi
C) Sivil toplum örgütü
D) Ana muhalefet partisi

3

Günümüzde aşağıdakilerden hangisi, toplumdaki tepkileri yaygınlaştıran ve kamu oyunun oluşmasını sağlayan en önemli araçtır?


A) Dergiler     B) Televizyon
C) Videolar     D) Dernekler

4

Basın ve yayının en önemli özelliği, kamuoyu oluşmasındaki en önemli etkenlerden olmasıdır.
Öğretmenin verdiği bilgide, kamuoyu oluşturan hangi unsura ulaşabiliriz?


A) Okul    B) Dernekler
C) Aile     D) Radyo

5

Demokratik toplumlarda vatandaşlar kamu yararına uygun olmayan uygulamaları önleyebilmek ve kamu yararına ait faaliyetlerde bulunabilmek için dernek, kulüp, vakıf vb. oluşumlara katılabilirler.
Bu tür oluşumların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Eğitim kurumları            B) Spor kulüpleri
C) Sivil toplum örgütleri      D) Sendikalar

6

Ülkemizde "Eğitime 100% Destek" kampanyası ile kamuoyu oluşturularak yüzlerce okul yaptırılmıştır. Yine kamuoyu oluşturularak düzenlenen kampanyalar ile birçok vatandaşımız okuma yazma öğrenmiştir.
Bu bilgilere dayanarak, kamuoyunun toplumdaki önemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği
B) Devlet otoritesinin sarsılmasına yol açtığı
C) Eğitim düzeyinin yükselmesine katkı sağladığı
D) Eğitim - öğretim faaliyetlerinin yaygınlaşmasına yardımcı olduğu

7

İlk kez 1995 yılında meclis gündemine gelen Çevre Yasası değişiklik tasarısı bir türlü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülemedi. 8 Nisan 2006 yılında İstanbul Tuzla'ya bağlı Orhaneli beldesinde zehirli variller ortaya çıkanca, gazetelerde yazılar yazılmaya, gösteri ve toplantılar yapılmaya başladı Bunun sonucunda hükümet değişikliği öngeren yasayı meclise getirmeye karar verdi.
Hükümetin Çevre Yasa Tasarısı’nı uzun yıllardan sonra gündemine almasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?


A) Kamuoyunun baskısının.
B) Zehirli varillerin çevreyi kirletmesi
C) Hükümetin çevreye duyarlı olmasının
D) Kanun tasarısına sıranın gelmiş olmasının.

8

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturulmasına örnek olarak gösterilir?


A) Belediyelerin gıda üreten işyerlerini denetlemesi
B) Devletin, vatandaşların sosyal güvenliğini sağlaması
C) İnsanların, yeteneği ve isteği doğrultusunda meslek seçmesi
D) Basın - yayın kuruluşlarının doku ve organ bağışının önemi konusunda halkı bilinçlendirmesi

9

Toplumun genel kanaatine kamuoyu adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada daha az etkilidir?


A) Basın yayın organları
B) Sivil toplum kuruluşları
C) Okullardaki eğitsel kollar
D) Dernek, sendika ve siyasi partiler

10

Tuzla'da zehirli varillerin ortaya çıkması ile birlikte birçok gazetede bu varillerin nereden geldiği, nasıl ve kim tarafından gömüldüğü soruları manşet olmuştur. Televizyon haberleri bu konuda yoğunlaşmış, sivii toplum örgütleri gösteriler düzenleyerek, imzalar toplayıp bu durumu protesto etmişlerdir.
Bu parçada, kamuoyu oluşumunda hangisinin etkisinden söz edilmemiştir?


A) Bakanlar Kurulu             B) Gazeteler
C) Sivil toplum örgütleri      D) Televizyon

11


Diyagramda “?“ işaretli yere hangisi konulabilir?


A) Belediye
B) SSK
C) Yurt-Kur
D) Anne Çocuk Eğitim Vakfı

12

Sivil toplum kavramı; "Devletin müdahalesi dışında kalmış ve bireylerin kendi kendilerini yönlendirebildikleri demokratik bir yapıdır." şeklinde tanımlanır. Burada kendiliğinden bir oluşum söz konusudur.
Buna göre:
I Devletin ataması ile görev alırlar.
II. Demokratikleşmeye katkı sağlarlar,
III:Özgür vatandaş kararları ile oluşurlar.
Yargılarından hangisi yada hangileri söylenebilir?


A) I ve II          B) II ve III
C) I ve III        D) I, II ve III

üst