Menu

TEST : Online - 8. Sınıf Türkçe Eylemsi ( Fiilimsi ) Testi

• 5002 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf Türkçe Eylemsi ( Fiilimsi ) Testi

1

Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi vardır?


A)Yolda pek çok tanıdık kimse ile konuştuk.
B)Biraz konuştuk, sonra ayrıldık.
C)Onu uzaktan gördük ama yetişemedik.
D)Okuldan çıktık, hemen eve geldik.

2

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerden hangisi sıfat görevinde değildir?


A)Sobada ısıttığı suyla ellerini yıkadı.
B)Bakkaldan getirdiği konserveyi açtı.
C)Mutfakta çalıştığı zaman bir şarkı mırıldanırdı.
D)Çocuk geç yattığı için hala uyanamadı.

3

"Şehrimize sağlıklı içme suyu getirme çalışmaları başladı." Cümlesinde altı çizili kelimelerin çeşidi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A)Sıfat, isim, isim, isim           B)Sıfat, fiil, fiil, fiil
C)İsim, fiil, isim, fiil            D)İsim, sıfat, isim, sıfat

4

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde fiilimsi yoktur?


A)Denize düşen yılana sarılır.
B)Ateş demekle ağız yanmaz.
C)Sakla samanı, gelir zamanı.
D)Atılan ok geri dönmez.

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil (zarf-fiil) vardır?


A)Uzattığı beyaz, narin ellerini sıktım.
B)"Ağlayan Narla Gülen Ayva" masalını okudun mu?
C)Tabiatın yeşillikleri arasında dolaşmak istiyorum.
D)Çolak Salih merdivenleri koşarak çıktı.

6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil vardır?


A)Yol yürümekle, borç ödemekle biter.
B)Ne oldum dememeli ,ne olacağım demeli.
C)Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.
D)Gülme komşuna, gelir başına.

7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?


A)Günlerce düşünüp çalışarak bir program yaptık.
B)Yapılacak işleri öncelik sırasına göre dizdik.
C)Bulunduğumuz çevreyi ayrıntılarıyla tanıdık.
D)Bu arada bizi üzen olaylar da oluyordu.

8

"Altı aydan beri konuşmayan Hasan, şimdi sevinçle, durmaksızın, gülerek konuşuyordu."cümlesinde sıfat-fiil olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?


A)sevinçle                 B)konuşmayan
C)durmaksızın           D)gülerek

9

Fiil kök ya da gövdelerinden türeyen ,tamlayıcı cümlecik kuran, çekimi olmayan kelime çeşitlerinin ortak adı nedir?


A)İsim-fiil               B)Zarf-fiil
C)Sıfat-fiil              D)Fiilimsi

10

"Okul eğitimi dışında kalan gençlerin eğitilmesi gerekir." Cümlesindeki "kalan" kelimesinin çeşidi nedir?


A)İsim-fiil               B)Sıfat-fiil
C)Zarf-fiil               D)Yardımcı fiil

11

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde fiilimsi yoktur?


A)Arı, bal alacak çiçeği bilir.
B)Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
C)Allah bilir fakat kul da sezer.
D)Aman diyene kılıç kalkmaz.

12

"Gözlerinin bazen dalan, bazen şimşek gibi parlayan azametiyle bu hayvan, sanki beni büyüledi."cümlesindeki sıfat-fiiller aşağıdakilerden hangileridir?


A)gözlerinin – bazen       B)bazen – şimşek
C)azametiyle – sanki       D)dalan – parlayan

13

"Hepimiz  bu  görevi  seve seve   yaparız." Cümlesindeki
      I                  II           III              IV
altı çizili kelimelerden hangisi zarf-fiildir?


A)I             B)II
C)III           D)IV

14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?


A)Bahçede çalışan komşumuza yardım ettik.
B)Bahar gelince bütün tabiat canlandı.
C)Koşarak yarışmak en büyük eğlencemizdi.
D)Çocuklar okulun bahçesinde top oynuyorlar.

15

"Yazı yazmak da bir hırstan başka ne idi?" cümlesindeki fiilimsi olan kelime ve çeşidi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A)Yazı – isim fiil             B)Yazmak – isim fiil
C)Hırstan – sıfat fiil        D)Başka – zarf fiil

16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?


A)Rüzgâr eken fırtına biçer.
B)Ne ekersen onu biçersin.
C)Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.
D)Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

17

Arkadaşlarını iyi tanı
Arkadaştır tanıtan insanı
Kitabın gibi arkadaşın da
Değişip gider hayat boyunca
Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


A)İsim fiil – sıfat fiil
B)Sıfat fiil – zarf fiil
C)Zarf fiil – yardımcı fiil
D)Sıfat fiil – çekimli fiil

18

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil vardır?


A)Tiyatro ve sinemayı çok severim.
B)Yıllar sonra buralara ya geliriz ya da gelemeyiz.
C)Kafesin içinde küçük bir kuş ötüp duruyordu.
D)Babası çalışmak için yurt dışına gitti.

19

"Dün orak kullanan el, bugün bayrak taşıyor." cümlesinde sıfat fiil olarak kullanılan sözcük hangisidir?


A)orak              B)kullanan
C)bayrak            D)taşıyor

20

"Manavgat Çayı'nda kayığınızla giderken bardağınızı doldurup suyunuzu içebilirsiniz." Cümlesinde zarf-fiil olan kaç sözcük vardır?


A)1         B)2
C)3         D)4

üst