Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Duyu Organları Testi

• 2498 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Duyu Organları Testi

1

Aşağıda bazı duyu organları ve bulundurduğu yapılar eşleştirilmiştir.
Buna göre, yapılan eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?


    Duyu Organı           Bulunduğu Yapı
A ) Göz                       İris
B ) Burun                    Çekiç Kemiği
C ) Kulak                    Östaki Borusu
D ) Dil                        Tat tomurcukları


2

Aşağıda verilen yapılardan hangisi gözde bulunmaz?


A ) İris
B ) Sarı leke
C ) Kornea
D ) Yarım daire kanalları


3

Aşağıda verilen durumlardan hangileri işitme kaybına neden olabilir?
I. Kulak zarının sertleşmesi
II. Orta kulakta kemik kaynaşması
III. İç kulak zedelenmesi


A ) Yalnız I
B ) Yalnız III
C ) I ve II
D ) I, II ve III


4

Burun, koku almanın yanı sıra solunuma da yardımcı olan bir organdır.
Buna göre, burun ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


A ) Solunan havanın temizlenmesini sağlar.
B ) Burun sadece kemik ile desteklenen bir organdır.
C ) Koku tanecikleri, mukus sıvısında çözünerek duyu almaçlarını uyarır.
D ) Kokuya duyarlı almaçlar sarı bölgede bulunur.


5

Göz, ışığa duyarlı alıcı hücreler sayesinde çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlar.
Buna göre, gözde görüntü oluşumu sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


A ) Almaçlar yardımıyla uyartılar alınır ve bu uyartılar sinir hücreleri aracılığıyla beyne iletilir.
B ) Işık, kornea tabakasında kırılmaya uğrar.
C ) Göz bebeğinden geçen ışınlar doğrudan ağ tabakaya düşürülür.
D ) Ağ tabakada oluşan ters görüntü beyinde düz olarak algılanır


6

Kulak işitme organı olup mekanik olarak uyarılır.
İşitme olayının gerçekleşmesi sırasında aşağıda verilen olaylardan hangisi meydana gelmez?


A ) Almaçlar tarafından alınan uyarılar omurilik tarafından değerlendirilerek ses algılanır.
B ) Ses, kulak zarında titreştikten sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerinden geçerek oval pencereye iletilir.
C ) Orta kulaktan gelen ses dalgaları iç kulakta salyangoza iletilir.
D ) Ses dalgaları kulak kepçesiyle toplanarak kulak zarına iletilir


7

– Görüntü sarı beneğin önünde oluşur.
– Uzağı net olarak göremez.
– Kalın kenarlı mercekle tedavi edilir.
Yukarıda özellikleri verilen göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Miyop
B ) Hipermetrop
C ) Astigmat
D ) Katarakt


8

I. Basıncı algılamak
II. Boşaltıma yardımcı olmak
III. Vücudun dengesini sağlamak
Yukarıda verilenlerden hangileri derinin görevlerindendir?


A ) Yalnız II
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II ve III


9

I. Kalıtsal bir hastalıktır.
II. Renkleri ayırt edememe durumudur.
III. Tedavi edilemeyen bir hastalıktır.
Renk körlüğü ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


A ) I ve II
B ) I ve III
C ) II ve III
D ) I, II ve III


10

I. Kıl kökleri
II. Yağ bezleri
III. Renk pigmentleri
IV. Duyu almaçları
Yukarıdaki yapılardan hangileri alt deride bulunur?


A ) I ve II
B ) I, II ve III
C ) I, II ve IV
D ) I, II, III ve IV


11


Yukarıda şematize edilen göz modelinde numaralandırılmış yerlere aşağıda verilen yapılardan hangilerinin getirilmesi doğru olur?


12


Yukarıda şematize edilen kulak modeline göre duyu almaçları kaç numaralı kısımda bulunur?


A ) I
B ) II
C ) III
D ) IV


13

Aşağıdaki tablolarda tat duyuları ve dilin tat duyularına duyarlı kısımları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
I. 1-c
II. 2-a
III. 3-d
IV. 4-b


A ) Yalnız II
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I, II, III ve IV


14

I. Yüksek sesle müzik dinlemek
II. Çok sıcak yiyecekler yemek
III. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle vakitlerinde güneşin altında kalmak
Yukarıda verilen davranışları gerçekleştiren bir kişi için aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


A ) Dilde bulunan tat alma tomurcukları zarar görür.
B ) Zamanla işitme bozukluğu ortaya çıkar.
C ) Üst deride bulunan renk pigmentleri artar ve derinin rengi koyulaşır.
D ) Yarım daire kanalları yüksek sesle müzik dinlemekten zarar göreceğinden işitme bozukluğu meydana gelir.


15

I. Mukusta çözünebilen maddeleri algılama
II. Sinirlerle bağlantılı olma
III. Çevreden gelen uyarıları algılama
Yukarıda verilenlerden hangileri duyu organlarının ortak özellikleridir?


A ) Yalnız I
B ) II ve III
C ) I ve III
D ) I, II ve III


üst