Menu

TEST : Online - 7. sınıf matematik yaş problemleri testi

• 589 defa çözüldü.

Online 7. sınıf matematik yaş problemleri testi çöz.

1

Yaşları 2,3 ve 4 sayıları ile orantılı olan 3 kardeşin yaşları çarpımı, yaşları toplamının 24 katıdır. Büyük kardeş kaç yaşındadır?

A) 8   B) 12   C) 16   D) 20   E) 24

2

Üç kişinin yaşlarının ortalaması 20 dir. En büyük olan 25 yaşında olduğuna göre, ortancanın yaşı en az kaç olabilir? (Yaşlar tamsayıyı göstermektedir)

A) 16   B) 17   C) 18   D) 19   E) 20

3

Ali'nin yaşı, Cem ile Zeynep'in yaşları toplamının 2 katına eşittir. Ali şimdiki yaşının 4 katına geldiğinde, Cem ile Zeynep'in yaşları toplamı, Ali'nin yaşının kaç katına eşit olur?

A) 13/8   B) 2   C) 3   D) 15/7   E) 4

4

Ahmet "a" yaşında iken Mehmet "b" yaşında idi. Ahmet "c" yaşına geldiğinde Mehmet kaç yaşında olur?

A) b+a-c     B) b+c-a    C) c+a-b
D) a+b-2c   E) c-a

5

Deniz, Figen'den 4 yaş küçüktür ve Figen Oya'dan 3 yaş büyüktür. İki yıl önce üçünün yaşları toplamı 11 olduğuna göre, Figen'in şimdiki yaşı kaçtır?

A) 10   B) 9   C) 8   D) 7   E) 6

6

Bir babanın yaşı, ikişer yıl ara ile doğmuş 3 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Baba 42 yaşında olduğuna göre, en büyük çocuk doğduğunda babanın yaşı kaçtı?

A) 22   B) 24   C) 26   D) 28   E) 30

7

Bir babanın yaşı, üç çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır. 5 yıl sonra 3 çocuk ve babanın yaşları toplamı 80 olacağına göre, baba kaç yaşındadır?

A) 40   B) 44   C) 48   D) 52   E) 56

8

Bir baba ile oğlunun şimdiki yaşları toplamı 50 dir. 5 yıl sonra babanın yaşı, oğlunun yaşının 4 katı olacağına göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır?

A) 40   B) 41   C) 42   D) 43   E) 44

9

Bir baba ile iki çocuğunun yaşları toplamı 60 tır. Büyük kardeş küçüğün 3 katı ve babaları ise iki çocuğunun yaşları toplamının iki katı yaşındadır. Babanın yaşı kaçtır?

A) 48   B) 40   C) 36   D) 34   E) 32

10

İki kardeşin yaşları toplamı, yaşları farkının 3 katına eşittir. 6 yıl sonra yaşlarının toplamı, yaşlarının farkının 5 katına eşit olacağına göre, büyük olan bugün kaç yaşındadır?

A) 36   B) 18   C) 12   D) 9   E) 8

11

8 yıl sonraki yaşı, 2 yıl önceki yaşının iki katı olacak olan bir çocuk kaç yaşındadır?

A) 12   B) 13   C) 14   D) 15   E) 16

12

n yıl önce Tolga x yaşındaydı. r yıl önce kaç yaşındaydı ?

A) x+n+r   B) x-n+r    C) n-x+r
D) x+n-r    E) x-n-r

üst