Menu

TEST : Online - 3. Sınıf Türkçe Harf, Hece Bilgisi Değerlendirme Testi

• 805 defa çözüldü.

Online 3. Sınıf Türkçe Harf, Hece Bilgisi Değerlendirme Testi Çöz

1

“ Kardeşimi çok özledim.” tümcesini söylerken ağzımız kaç hareket yapıyor?

A. 7 B. 8 C. 9

2

Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür?

A. ki B. taş C. Lem

3

Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A. te – n – ce- re
B. gör – dü – ğü
C. söy – le – me

4

Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru olarak ayrılmıştır?

A. çi – lek – ler
B. han – ım – el – i
C. san – da – l – ye

5

Hecesi en fazla olan tümce hangisidir?

A. Bebek evin neşe kaynağıdır.
B. Derslerime çok çalıştım.
C. Temiz ol, sağlıklı kal.

6

Aşağıdakilerin hangisi bir hecelidir?

A. bul B. iki C. emek

7

“Türkçe” sözcüğü kaç hecelidir?

A. bir B. iki C. üç

8

“kuşlarda” sözcüğü kaç hecelidir?

A. 1 B. 2 C. 3

9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı daha fazladır?

A. defterler
B. meyvelerden
C. sertlik

10

“ İlkbahar mevsimi geldi.”  tümcesi kaç hecelidir?

A. 8 B. 7 C. 6

11

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonra gelir?

A. balık B. saman C. Kırlangıç

12

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte ilk başta yer alır?

A. karpuz
B. limon
C. Mandalina

13

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, sözlükte en önde gelir?

A. orman
B. fidan
C. Ağaç

14

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

A. masa
B. mine
C. mera

15

Alfabemizin ( abecemizin ) 7. harfi hangisidir?

A. f   B. g   C. d

16

Alfabemizin ( abecemizin ) 20. harfi hangisidir?

A. p   B. t   C. n

üst