Menu

TEST : Online - 5. Sınıf Türkçe Dünyamız ve Uzay Testi 1

• 1277 defa çözüldü.

Online - 5. Sınıf Türkçe Dünyamız ve Uzay Testi 1

1


Yukarıdaki konuşmaları dinleyen kişi, konunun akışı içinde hangi cümleyi gereksiz bulur?


A ) I
B ) IV
C ) V
D ) VII


2


Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin anlatımında karşılaştırma vardır?


A ) Çağrı
B ) Selin
C ) Ali
D ) Metin


3

Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?


A ) Venüs ve Satürn, Güneş sistemi içinde birer gezegendir.
B ) Uzayda, Güneş sistemine benzer başka sistemler de varmış.
C ) Aynur da Sebahat de bilim şenliğinde, “Dünya’nın Katmanları” konulu sunum yaptılar.
D ) Merkür, Güneş’e en yakın, Plüton ise en uzak gezegendir.


4

Jules Verne’nin "Dünya'nın Merkezine Yolculuk" adlı kitabını okumakta olan arkadaşınızın, dikkatinin okuduğu kitapta olduğu düşünülürse aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt veremeyebilir?


A ) Gerçekten Dünya'nın merkezine kadar gitmişler mi?
B ) Jules Verne’nin kişiliği hakkında nasıl bir yorum yapabilirsin?
C ) Lavları gerçekten görebilmişler midir?
D ) Kitabın kahramanları böyle bir yolculuğa çıkma kararını nasıl almışlar?5

Mine; roman, öykü, masal, efsane, şiir ve bilimsel makale gibi değişik yazı türlerinden örnekler okuyor.
Buna göre, Mine; hangi yazı türünü okuduğunda Güneş ışınlarının uzayda yayılması hakkında bilgi sahibi olur?


A ) Bilimsel makale
B ) Öykü
C ) Roman
D ) Bilmece


6


Yukarıdaki fıkra okunduktan sonra hangi konuda karşılaştırma yapılabilir?


A ) Maymunun görevleri
B ) Astronotun görevleri
C ) Maymunun ile astronotun görevleri
D ) Zarfların büyüklükleri


7

Gezegenleri tanıtan bilgileri, kuklaları konuşturarak sunmayı düşünen Ezgi’nin çalışma aşamalarında hangisi ilk sırayı almalıdır?


A ) Gezegenleri, Güneş’e yakınlık sırasına göre sunmak
B ) Her gezegen için ayrı bir kukla tasarlamak
C ) Hangi kuklayı, hangi ses tonu ile konuşturacağını belirlemek
D ) Gezegenlerin özelliklerini anlatan bilgiler toplamak


8


Japonya’daki deprem ve tsunami felaketinden sonra, hangi öğrencinin değerlendirmesinde görsellerin etkisi daha fazla hissedilmektedir?


A ) Emel
B ) Osman
C ) Ezgi
D ) Tuna


9

Fen ve Teknoloji Kulübü üyeleri, okulun tüm öğrencilerine uzay araştırmalarını tanıtan bir sunum yapmak istiyorlar.
En etkili tanıtım aşağıdakilerden hangisi olur?


A ) Konusunda yetkili bir bilim insanını okula davet etmek, konferans dinletmek
B ) Uzay çadırı kurarak, araştırmalar ile ilgili resimleri ve roket maketlerini çadırda sergilemek, dramatize etkinlikleri yapmak, filmler izlettirmek
C ) Uzay araştırmalarının önemi, insanlığa kazandırdığı bilgiler ve teknolojinin gelişimine katkıları konusunda afişler hazırlayıp okulun görülen yerlerine yapıştırmak
D ) Uzay çalışmalarını gösteren fotoğraflardan oluşan bir dergi hazırlayıp tüm öğrencilere dağıtmak


10

VENÜS
Venüs, Güneş sisteminde, Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sıradaki gezegendir. Halk arasında Zühre, eski Türklerde Gök Göbeği, Çivi, Gök Çivisi, Kırgızlarda Demirkazık, Moğol ve Tunguzlarda Altın Direk, Roma astrolojisinde Lucifer isimleriyle bilinir. Eski Roma tanrıçası Venüs ve eski Yunan mitolojisinde Afrodit, adını bu gezegenden almıştır. Halk arasında Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kendi ekseni etrafında, Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi yönünde döner. Venüs, saat yönünde dönen tek gezegendir.
Metne göre, sorulan hangi sorunun yanıtında Venüs’ü farklı kılan özelliği vardır?


A ) Venüs’ün kendi etrafındaki hareketi nasıl tanımlanır?
B ) Eski Türkler Venüs’e hangi adları vermişlerdir?
C ) Mitolojide Venüs’ün önemi nedir?
D ) Venüs’ün, Güneş sistemi içindeki yeri için ne söylenebilir?


11

Hangi öğrencinin yazısı hikâye özelliği taşımaktadır?


A ) Gökte gördüm köprü, rengi yedi türlü
B ) Dünya artık uzay çağındaydı. İnsanlar uzaya gidiyorlardı. Ama uzayın gizemiyle ilgili o kadar çok şey bilmiyorlardı. Uzay sonsuz ve yaşanmaz bir yer midir, yoksa kendisi gibi çocukların veya farklı canlıların yaşadığı başka dünyalar var mıdır, gerçekten ufolar var mıdır, Mustafa merak ediyordu.
C ) Ay, Dünya’nın uydusu,
Döner durur gündüz gece.
İnanma küçük göründüğüne, 
D ) Mağaranın ağzında birden bir alev topu ortalığı aydınlattı, ağaçları tutuşturdu. Ortalığı sarsan bir  gürültüyle ejderhanın alev alev yanan gözleri göründü. Belli ki, arzın merkezinden aldığı korları üfleyerek alev topu yapmıştı.


12

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesinin başına "kim" sözcüğü getirildiğinde, oluşan cümle anlamlı bir soru cümlesi olmaz?


13


Aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı metinde yoktur?


A ) Uzayda yaşam olduğunu söyleyen kimdir?
B ) Richard Hoover kimdir?
C ) Açıklama ne zaman yapılmıştır?
D ) Richard Hoover nerede çalışıyor?


14


Yukarıdaki metne göre, "Aydede" ismi neye verilmiştir?


A ) Arıya
B ) Işığa
C ) Mağaraya
D ) Dağa


15


Yukarıda bir bölümü verilen mektubun başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A ) Sayın Yetkili,
B ) Biricik Kızım,
C ) Sevgili Arkadaşım Ece,
D ) Değerli Öğretmenim,


üst