Menu

TEST : Online - 5. sınıf gerçekleşen düşler ünitesi testi 3

• 412 defa çözüldü.

Online 5. sınıf sosyal bilgiler gerçekleşen düşler ünitesi testi çöz.

1

Aşağıdakilerden hangisi buluşların etkilerinden değildir?

A. Teknolojinin gelişmesini sağlar.
B. İnsanların hayatlarını kolaylaştırır.
C. İnsanların yaşamlarını kısaltır.
D. Toplumların ilerlemesinde rol oynar.

2

Aşağıdakilerden hangisi buluş ve bilim insanlarının ortak özelliklerinden değildir?

A. hayal güçlerinin gelişmiş olması
B. deney yapmadan çalışmaları
C. çevresini çok iyi gözlemlemeleri
D. meraklı ve araştırmacı olmaları

3

I. gözlem alışkanlığının gelişmiş olması
II. çevreden uzak yaşaması
III. doğa olaylarını merak etmesi
IV. toplumun yaşadığı sorunları önemsemesi
Yukarıda verilenlerden hangileri, bir buluş ve bilim insanına yardımcı olur?

A. I, II ve III     B. I ve II
C. I, III ve IV    D. II, III ve IV

4

Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojiye önem veren toplumların özelliklerinden değildir?

A. cehaletin ortadan kalkması
B. hızla gelişmeleri
C. yeniliğe açık olmamaları
D. aklı ön plana çıkarmaları

5

I. hızlı tren ve metrolar
II. gaz lambası ile aydınlanma
III. ihtiyacımız olan bilgilere kısa sürede ulaşabilme

Buluşlar olmasaydı yukarıda verilenlerden hangileri olmazdı?

A. yalnız I     B. I ve III
C. II ve III    D. I ve II

6

Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanındaki buluşlardan değildir?

A. ampulün bulunması
B. penisilinin bulunması
C. kuduz aşısının bulunması
D. kan gruplarının bulunması

7

Matbaanın bulunması ile okuma yazma oranında yükseline olmuştur. Yukarıda verilen cümledeki ilişki aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A. aşının bulunması ile hastalık yüzünden ölenlerin sayısının artması
B. bilgisayarın bulunması ile bilgilere ulaşmanın zorlaşması
C. elektriğin bulunması ile bir çok ev aletinin yapılması
D. bisikletin bulunması ile arabaların önemini yitirmesi

8

Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanındaki buluşlardan değildir?

A. araba        B. telgraf
C. telefon      D. televizyon

9

Bir toplumda insanlar arasındaki iletişim ilk önce güvercinle, daha sonra telgraf, telefon, internet ile gelişerek günümüze kadar gelmiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre bu toplum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. İletişim şekillerinden çabuk sıkılan bir toplumdur.
B. Gelişmelere açık bir toplumdur.
C. Yaşamı kolaylaştıran her yeniliğe karşıdır.
D. Akla değil, dine önem veren toplumdur.

10

I. ütü
II. çamaşır makinesi
III. elektrik süpürgesi
IV. buz dolabı
Yukarıda verilen teknolojik aletler hangi alandaki ürünlerdir?

A. üretim    B. eğitim
C. ulaşım    D. ev aletleri

11

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin kötü niyetle kullanılmasının vereceği zararlara örnek değildir?

A. baruttan ateşli silahların yapılması
B. bitkilerden ilaç yapılması
C. atomdan atom bombasının yapılması
D. bazı ilaçların zehir olarak kullanılması

12

I. tren         II. uçak
III. metro   IV. bisiklet
Yukarıda verilen ürünler hangi alandaki gelişmelere örnektir?

A ulaşım     B. iletişim
C. Sanayi    D. üretim

13

I. internet ile e - posta gönderme
II. telgrafın icadı
III. telefonun bulunması
IV. güvercinle haberleşme
Yukarıda verilenlerin geçmişten bugüne kadar doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A. IV, II, I, III    B. II, IV, I, III
C. III, I, II, IV    D. IV, II, III, I

14

Buluşların, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A. toplum ihtiyaçlarını karşılayabilmek
B. insanlığın karşılaştığı problemleri çözerek, gelişmesini sağlamak
C. kişisel çıkarlara göre hareket etmek
D. daha rahat ve mutlu yaşamak

15

Arşimet'in suyun kaldırma kuvvetini bulması aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?

A suyun enerji kaynağı olarak kullanılmasına
B. denizin üstünde gidebilen büyük gemilerin yapılmasına
C. suyun temizlik için kullanılmasına
D. suyun içilebilecek özellik kazanmasına

16

Bir cismi elinize alıp yukarıdan aşağıya bıraktığınızda cisim yukarıda asılı kalmaz, yere düşer.
Bu olay kimin, hangi doğa kanununu bulmasını sağlamıştır?

A. Newton - Yer Çekimi Kanunu
B. Arşimet - Suyun Kaldırma Kuvveti
C. Christof Colomb - Dünya'nın yuvarlaklığı
D. Edison - ampulün bulunması

17

Bilim adamı merak edip araştırdığı konu hakkında birçok kaynaktan yararlanır. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yaparken yararlandığımız kaynaklardan değildir?

A. sözlük     B. ansiklopedi
C. internet   D. kütüphane

18

İhtiyaç duyduğu bir teknolojik gelişmeyi yaşantısına katmayan bir toplum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Teknolojik gelişmeleri takip eder.
B. Gelişimcilik düzeyi oldukça yüksektir.
C. Kültürüne aykırı gelişmeleri kabul etmez.
D. Bilim adamları yetiştirir.

19

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerin özelliklerindendir?

A. Bilim adamlarına gereken saygıyı gösterirler.
B. Bilim okulları çok azdır.
C. Diğer ülkelerin gelişmeleri için yardımcı olmazlar.
D. Bilim için bütçe ayırmazlar.

20

Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin yapılış amacına uygundur?

A. savaşlara neden olmak
B. insan ömrünü kısaltmak
C. hayvan ve bitki türlerini yok etmek
D. yaşamı kolaylaştırmak

üst