Menu

TEST : Online - 7. Sınıf Türkçe Paragraf, Sözcükte Anlam, Noktalama İşaretleri Testi 1

• 1217 defa çözüldü.

Online - 7. Sınıf Türkçe Paragraf, Sözcükte Anlam, Noktalama İşaretleri Testi 1

1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime, “Şu ana kadar arayan olmadı.” cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamıyla özdeş anlamda kullanılmıştır?


A ) Henüz bu konuda onunla konuşmadık.
B ) Seni günlerdir etrafta aramışlardı.
C ) Yıllarca ne aradı ne de sordu.
D ) Birazdan seni de arayacağım. 


2

Tek başına buralarda gezdiği hâlde aradığını bulamıyordu.
Kunduralarını çıkarır, satar, yalın ayak gezerdi.
Şapkam burada ne geziyor.
Oğlum iyileşti, yavaş yavaş gezmeye başladı.
Yukarıdaki cümlelerde "gezmek" kelimesi kaç değişik anlamda kullanılmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


3

"Gitmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Seni görünce koştu, yanına geldi" cümlesindeki "gelmek" kelimesinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmıştır?


A ) Sabah sekizde oraya gittim ama kimseyi bulamadım.
B ) Bu bahçenin düzenlenmesi için bir kamyon toprak gider.
C ) Giderleri ile gelirleri arasında fark oldukça büyüktü.
D ) Bu kıyafetin altına topuklu ayakkabı iyi gider.


4

Eşek ve Çekirge
Uzun zaman önce, tarlaların birinde bir eşek varmış; ot yer yaşarmış. Arada bir anırır, tarladakiIerin kulaklarını ağrıtırmış. Ama değmeyin neşesine, öyle neşeli, öyle kendinden eminmiş ki...
Fakat bir gün hayatından memnun olmadığına karar vermiş. Anırdığı zaman tarladaki herkes kulaklarını kapatıyor, o sussun diye önüne ot koyuyorlarmış. Ne yapmalı da bu sesi düzene sokmalı diye düşünüp duruyormuş...
O sırada bir çekirge atlamış önünden, öyle de güzel sesi varmış ki, bayılmış bizim eşek. O ötmüş, bizimki anırmış. Bakmış olmuyor, çekirgeye doğru eğilmiş. "Çekirge kardeş afedersin..." demiş. Çekirge bakmış ona: "Söyle bakalım?" demiş. "Ben de sizin gibi ötmek isterim, acaba ne yapmalıyım?" Çekirge şaşırmış, "Ne bileyim, ben doğduğumdan beri hep böyle öterim." demiş. "Peki, ne yiyip içersiniz?" demiş eşek, "Belki sizin yediklerinizi, içtiklerinizi alırsam, sesim size benzer ha?"
Çekirge bir hoplamış, iki zıplamış "Biz çiçeklerin üstündeki çiğlerden yeriz sadece." demiş. "Yani çiçeklerin üstündeki sulardan içeriz."
O günden sonra sadece çiçeklerin üzerindeki sulardan içmiş bizim eşek, kısa bir zaman sonra da açlıktan ölmüş tabii ki.
Aşağıdaki 4 soruyu bu metne göre cevaplayınız.


Aşağıdakilerden hangisi "Eşek ile Çekirge"adlı metnin konusudur?


A ) Kendini sürekli geliştirmenin gerekliliği
B ) Başkalarına benzemenin yararları
C ) Başkalarını taklit etmenin zararları
D ) Hayatın beklenmedik sürprizler hazırladığı


5

Aşağıdakilerden hangisi "Eşek ile Çekirge"adlı metnin ana düşüncesidir?


A ) Kişi kendi özelliklerinin farkında olmalı, başkalarına öykünmemelidir.
B ) Başkalarının sadece iyi özelliklerine öykünmek kişiye fayda sağlar.
C ) Örnek alınacak kişiler bizden çok da farklı olmamalı.
D ) Yaşamda atılacak her adım öncesinde çok iyi düşünmek gerekir.


6

Aşağıdaki lerden hangisi "Eşek ile Çekirge" metni için söylenemez?


A ) Olay kahramanları eşek ile çekirgedir.
B ) Olay bir tarlada geçmektedir.
C ) Metnin anlatıcısı II. tekil kişidir.
D ) Olay, eşeğin çekirgeye benzemeye çalışmasıdır.


7

1. Çekirge gibi yaşamaya çalışan eşeğin ölmesi
2. Tarladakilerin eşeğin anırmasına engel olmak için onu oyalamaya çalışması
3. Tarladaki herkesin eşeğin anırmasından rahatsız olup kulaklarını kapatması
4.  Eşeğin çekirgenin sesini beğenip onun gibi olmak istemesi
5.  Eşeğin ot yiyip anırarak etrafı rahatsız etmesi
Yukarıdaki cümlelerin kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


A ) 5 - 3 - 2  - 4 - 1
B ) 5 - 4 - 3 - 2 - 1
C ) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
D ) 5 - 2 - 4 - 3 - 1


8

Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç cümlesi değildir ?


A ) Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş.
B ) Çocukların dudakları susuzluktan çatlamıştı.
C ) Elleri şiddetli soğuklardan ince ince yarılmıştı.
D ) Bütün salonu yaptıklarıyla çok şaşırttı.


9

"................... perdeyi kapattı." cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa sebep-sonuç cümlesi olur?


A ) Odayı karartmak için
B ) Işık gözlerine dokunduğundan
C ) Olanları görmemek amacıyla
D ) Eve hızla girip


10

Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün özelliklerinden biri değildir?


A ) İnsan yaşamının bir bölümü, yer ve zaman kavramına bağlanarak ele alınır.
B ) Olay ya da durum söz konusudur.
C ) Genellikle kişilerin anılarını anlatması şeklinde oluşur.
D ) Olağanüstü bir olay kısa şekilde anlatır.


11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?


A ) Onlar da biz de bir daha Side'ye gitmedik.
B ) Sabahları kaçta kalkar bilmiyorum?
C ) TRT'nin yeni vericisi bugün hizmete giriyor.
D ) Bize neden Antalya'nın haritasını göndermiş?


12

"Bütün derslerinde başarılıymış." cümlesinde altı çizili ek kelimeye hangi zaman anlamını kazandırmıştır?


A ) Şimdiki zaman
B ) Görülen geçmiş zaman
C ) Geniş zaman
D ) Duyulan geçmiş zaman


13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin isim olan yüklemi ek fiilin geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir?


A ) Bütün konuşmaları dikkatle dinler.
B ) Her zaman başarılı çocuklarız.
C ) Ellerinde kurumuş çiçekler vardı.
D ) Çalışmaya tam vaktinde gelmeni beklerim.


14

1. Babası balıkçılıkla geçiniyor.
2. Annemle ablam artık iyi geçiniyorlar.
3. Onu bilirsin, her zaman filozof geçinir.
4. Oldum olası tembellerle geçinemem.
Yukarıdaki cümlelerde "geçinmek" kelimesi kaç değişik anlamda kullanılmıştır?


A ) 1
B ) 2
C ) 3
D ) 4


15

"Açık" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etkinliğini sürdüren" anlamında kullanılmıştır?


A ) Bu müze bayram süresince açıktır.
B ) Orhan Kemal'in açık bir anlatımı var.
C ) Pencere sabaha kadar açık kalmış.
D ) Bu adamın her işi açıktır.


16

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?


A ) Bu çiçekleri sen mi kopardın?
B ) Bu düşüncesine ben de katılıyorum.
C ) Şu adama bir türlü ısınamadım.
D ) Karpuzun göbeğini ayırdım size.


17

Aşağıdakilerin hangisinde deyim "çabucak sevgi duymak" anlamında kullanılmıştır?


A ) Yaşlı adama saatlerce içini döktü.
B ) Bu küçük çocuğa hepsinin kanı kaynadı.
C ) Onunla çok iyiydik, içtiğimiz su ayrı gitmezdi.
D ) Müdürün çağırdığını öğrenince etekleri tutuştu.


18

Bunları yaparken kendini asla dalkavuk durumuna düşürmez.
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?


A ) Kepaze
B ) Yaramaz
C ) Riyakâr
D ) Yağcı


19

Bence insan, ne olduğunu bilmekte dikkatli olmalı; iyi tarafını da kötü tarafını da aynı titizlikle ortaya çıkarmalıdır. Eğer ben kendimi iyi ve olgun görseydim, bunu bağıra bağıra söylerdim. Kendini olduğundan aşağı göstermek alçakgönüllülük değil, budalalıktır.
Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Kendini değerinden az göstermenin erdemi
B ) Kişinin kendini değerlendirmesinin yanlışlığı
C ) Kişinin kendini tanımasının önemi
D ) Kişinin topluma örnek davranması


20

Eleştiri yazısı, hangi kitap değerli hangi kitap değersiz bunu göstermek için yazılmaz. Eleştirmen, okuyacağı kitapları aramaya üşenen tembeller için de yazmaz. İyiyi kötüden ayıramayan zevksize yol gösteren kılavuz da değildir. Eleştirmen kendi düşüncelerini, duygularını söyleyen bir sanat adamıdır.
Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


A ) Eleştirmen, eleştirdiği eserleri nesnel bir biçimde değerlendirmelidir.
B ) Eleştiri, eserleri okura tanıtan, iyiyi kötüden ayırmaya yarayan faydalı bir yazıdır.
C ) Eleştiri yazılarının herkes tarafından okunması ve beğenilmesi beklenemez.
D ) Eleştirmen, eleştirdiği eser hakkında kendi görüşlerini aktaran bir sanatçıdır.


21

Denemenin, çağın tanıklığını içeren bir tür olduğunu düşünüyorum. Bugünün deneme yazarı, bu bakış açısından yola çıkarak bitiriyor yazısını. İster istemez kendi biçimini de kurmak zorunda kalıyor. Denemede kendi üslubunu kuramayan başarılı da olamıyor. Hayatı karşılayan sözleri, duyguları, sezgileri en çok deneme ile adlandırıp yansıtabiliyoruz. Bu anlamda denemeyi, insanın kendisini ve hayatını en iyi ifade edebileceği bir uğraşı olarak görüyorum.
Bu parçada denemeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?


A ) Kendine özgü bir üslubunun bulunduğuna
B ) Denemenin insanı ve yaşamı anlattığına
C ) Çağın tanıklığını içeren bir bakış açısı olduğuna
D ) Okuru düşünmeye ve eleştirmeye yönlendirdiğine


22

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazımı yanlış olan bir kelime vardır?


A ) Bu konuyu uzun uzadıya tartıştık.
B ) Kitaplarla ilgili her şeyi ona sorabilirsin.
C ) Ben yanlız seninle giderim oraya.
D ) Herkesin sana güvendiğini biliyorsun.


23

Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin sonundaki noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?


A ) Bu insanlar zar zor geçiniyormuş.
B ) Ondan bir daha borç istenir mi, bilmiyorum?
C ) Artık yaşlandım, hızlı yürüyemiyorum.
D ) Bana bağırmaya ne hakkın var?


24

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isim değildir?


A ) Sen soru çözerken daha dikkatlisin.
B ) Duygularını ona söylemelisin açıkça.
C ) İnandığı yoldan sapmayan biridir.
D ) Bu kızın bize bir zararı yok.


25

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isimdir?


A ) Genç kadın parkta dolaştı bir süre.
B ) Gelişigüzel işler yapıyor bu çocuklar.
C ) Bir annenin, çocukları için yapmayacağı yoktur.
D ) Beş tayfa ve ben limandan uzaklaşmıştık.


üst