Menu

TEST : Online - 4. Sınıf Hep Birlikte Ünitesi Testi

• 624 defa çözüldü.

Online - 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Hep Birlikte Ünitesi Testi Çöz

1

Aşağıdakilerden hangisi kendimizi güvende hissetmemizi sağlayan kurumdur?
A-Okul              B-Belediye
C-Jandarma      D-İtfaiye

2

Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığına yardımcı olan sivil toplum örgütüdür?
A- AKUT      B- ÇEKÜL
C- LÖSEV    D- AÇEV

3

1920 yılında kurulmuştur. En önemli amacı madde bağımlılığını engellemektir. Bu amaçla toplumun bilinçlendirilmesine yönelik kampanyalar yürütür.

Yukarıdaki metinde sözü edilen kuruluş hangisidir?

A- Kızılay     B-Yeşilay
C- TEMA       D-ÇEVKO

4

Aşağıdakilerden hangisi kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklarla ilgilenen resmi kurumdur?

A-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
B-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
C-Anne Çocuk Eğitim Vakfı
D-Milli Eğitim Bakanlığı

5

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorun değildir?

A-Defterimizin kaybolması
B-Doğal afetlerdeki can ve mal kaybı
C-Gençlerin alkol ve uyuşturucu kullanması
D-Kimsesiz çocukların durumu

6

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yardımlaşmaya örnek olabilir?

A-Bakarsan bağ olur bakmazsan dağ olur
B-Ak akçe kara gün içindir
C-Bir elin nesi var iki elin sesi var
D-Rüzgar eken fırtına biçer

7

Hangisi hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?

A-MEB       B-ÇEKÜL
C-AKUT     D-TEV

8

Aşağıdakilerden hangisi okullardaki eğitsel kulüplerden biri değildir?

A-Tiyatro kulübü            B-Gezi kulübü
C-Öğretmenler kurulu     D-Sivil savunma kulübü

9

Sivil toplum kuruluşları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Yapılan bağışlarla harcama yaparlar
B-Devlet tarafından kurulmuşlardır
C-Üyeleri yardımlaşma ve dayanışma içindedir
D-Topladıkları bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırırlar

10

"Reyyan’ın annesi Özlem Hanım devlet kuruluşunda memur olarak çalışmaktadır." Buna göre Reyyan'ın annesi aşağıdakilerden hangisinde çalışmaktadır?

A-LÖSEV      B-Milli Eğitim Bakanlığı
C-TGEV        D-TEMA

11

Aşağıdakilerden hangisi aile içinde olmaması gereken bir davranıştır?

A-Her aile üyesinin bir sorumluluğu olmalıdır
B-Zor günlerde aile içinde dayanışma olmalıdır
C-Her üye istediğini yapmalıdır
D-Her üyenin söz hakkı olmalıdır

12

Doğayı ve çevreyi seven bir öğrenci aşağıdaki eğitsel kulüplerden hangisini seçmelidir?

A-Sivil Savunma Kulübü         B-Müzik Kulübü
C-Çevreyi Koruma Kulübü      D-Tiyatro Kulübü

13

Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi eğitim alanında hizmet veren resmi kurumlardan biri değildir?

A-İlkokul      B-Sağlık Ocağı
C-Lise          D-Ortaokul

14

Okulumuzdaki yoksul öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kampanyalar düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A-Okul kuralları ile             B-Baranın artması ile
C-Disiplinli davranma ile     D-Dayanışma ile

15

Okulda deprem tatbikatı yapan eğitsel kulüp hangisidir?

A-Çevre Koruma Kulübü      B-Sağlık Kulübü
C-Sivil Savunma Kulübü      D-Tiyatro Kulübü

16

Arkadaşlarımızı bir yardım kuruluşuna üye yapmak isteseydik onlara birinci sırada neleri söylerdik?

A-Kuruluşun çok büyük olduğunu
B-Yapacağımız iş için para kazanacağını
C-Kuruluşun amaçlarını ve neler yapılacağını
D-Kuruluşun ne zaman kurulduğunu

17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A-Türk Silahlı Kuvvetleri resmi bir kurumdur
B-Acil sağlık hizmetleri için 122 ‘yi ararım
C-Memurların ücretini devlet öder
D-Eğitim sadece okulda verilir

18

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması manevi yardımı gösterir?

A-Yiyecek dağıtmak
B-Kötü günlerde bir arada bulunmak
C-Para yardımında bulunmak
D-Giysi yardımında bulunmak

19

Aşağıdakilerden hangisi AKUT'un alışmalarından biri değildir?

A-Gençleri içki ve sigardan uzak tutmak
B-Depremlerde yaralananları kurtarmak
C-Başı dertte olanlara yardım etmek
D-Kaza olaylarında ilk yardım çalışması yapmak

20

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasının en önemli sebebi nedir?

A-Sevgi ve saygıya önem vermesi
B-Düşmanların silahının az olmadı
C-Dayanışma ve yardımlaşmaya önem vermesi
D-Silahlarımızın çok üstün olması

21

Aşağıdakilerden eğitsel kulüplerin faydalarından biri değildir?

A-Sosyal ilişkilerimizi olumsuz etkiler
B-Arkadaşlarımızın düşüncelerine saygı duymayı öğretir
C-İlgi ve yeteneklerimizi geliştirir
D-Planlı çalışma alışkanlığı kazandırır

22

Aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A-Alkol – Yeşilay         B-Deprem – Kızılay
C-Aile – Dayanışma     D-Çevre ve Doğa – LÖSEV

23

" Türkiye Çöl Olmasın " sloganıyla çalışmalar yürüten sivil toplum örgütü hangisidir?

A-TKV       B-TEMA
C-AÇEV     D-YEŞİLAY

24

Aşağıdakilerden hangisi Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalardan biri değildir?

A-Okullar ve hastaneler açar
B-Depremde yaralananlara yardım eder
C-İhtiyaç sahiplerine barınma ve yiyecek sağlar
D-Kan merkezleriyle kan ihtiyacını karşılar

25

Her insanın içine katıldığı ilk kurum hangisidir?

A-Hastane     B-Okul
C-Aile           D-Karakol

26

Aşağıdaki sosyal örgütlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A-AÇEV       B-TEV
C-LÖSEV     D-TGEV

27

Tüketici haklarının korunması ile ilgili çalışmalar yapan sivil toplum örgütü hangisidir?

A-Kızılay             B-Yeşilay
C-TÜKODER        D-AKUT

28

Aşağıdakilerden hangisi sosyal grup değildir?

A-Otobüs bekleyenler       B-Sınıf
C-Aile                              D-Futbol takımı

29

Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede bulunmaz?

A-Annemizin annesi       B-Amcamızın oğlu
C-Kardeşimiz                D-Babamızın babası

30

4. Sınıfa giden bir öğrenci aile içinde hangi görevi almalıdır?

A-Marketten ekmek almak
B-Evin camlarını silmek
C-Bulaşıkları ve çamaşırları yıkamak
D-Ütü yapmak

üst