Menu

TEST : Online - 10. Sınıf Mitoz - Eşeysiz Üreme Testi 1

• 1499 defa çözüldü.

Online - 10. Sınıf Biyoloji 1. Ünite / Üreme Ünitesi, Mitoz - Eşeysiz Üreme Testi Çöz

1

Mitoz bölünmeyle ilgili,
I. Tek hücreli canlılarda eşeysiz üremenin temelini oluşturur.
II. Yüksek yapılı gelişmiş canlılarda büyüme, onarım ve yenilenmeyi sağlar.
III. Yüksek yapılı birçok bitkide vejetatif üremeyi sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I   B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) I ve III   E) I, II ve III


2

Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün interfaz evresinde meydana gelmez?

A) RNA sentezi
B) ATP sentezi
C) DNA eşlenmesi
D) İğ ipliklerinin oluşması
E) Protein sentezi


3

Hücrelerde,
I. ATP tüketimi,
II. madde alış verişi,
III. hücresel solunum,
IV. enzim sentezi,
V. DNA replikasyonu
olaylarından hangisi her zaman gerçekleşmez?

A) I B) II C) III D) IV E) V


4

Aşağıda verilen üreme olaylarından hangisi kalıtsal çeşitliliğe yol açar?

A) Amibin bölünerek üremesi
B) Bakterilerin sitoplazmik köprü aracılığıyla gen aktarımı yapması
C) İki parçaya bölünen planaryanın her iki parçasından da yeni birey oluşması
D) Bir bitkiden kesilen bir dalın yeni bir bitkiyi oluşturması
E) Öglenanın boyuna bölünmesi5

PlanaryaBir planarya (yassı solucan) şekilde belirtilen yerlerinden kesildiğinde 1, 2 ve 3 nolu kısımların her birinden ayrı bir planarya oluşması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Eşeysiz üreme – Tomurcuklanma
B) Eşeyli üreme – Rejenerasyon
C) Eşeysiz üreme – Rejenerasyon
D) Eşeyli üreme – Partenogenez
E) Eşeysiz üreme – Sporlanma


6

Aşağıda bazı canlı grupları ve üreme şekilleri verilmiştir. Buna göre verilen canlı grupları ile ilgili üreme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Söğüt – Çelikle üreme
B) Paramesyum – Vejetatif üreme
C) Eğrelti otu – Döl almaşı
D) Deniz yıldızı – Rejenerasyon
E) Hidra – Tomurcuklanma


7

Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremenin temel özelliğidir?

A) Gametlerin mayoz bölünme ile oluşturulması
B) Kalıtsal varyasyonlara yol açmaması
C) Döllenmeye bağlı olarak gerçekleşmesi
D) Evrim hızının yüksek olması
E) Farklı iki birey arasında gerçekleşmesi


8

Kavak ve söğüt gibi ağaçlarda çelikle üretim sırasında,
I. mitoz bölünme,
II. dokulaşma,
III. döllenme,
IV. mayoz bölünme
olaylarından hangileri gözlenmez?

A) Yalnız III    B) I ve II    C) II ve III
D) III ve IV     E) II, III ve IV


9

Mitoz hücre bölünmesiyle ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir?

A) Kromozomların ekvator düzleminde sıralanması
B) Hücredeki DNA miktarının iki katına çıkması
C) Çekirdek zarının oluşması
D) Kardeş kromatitlerin ayrılması
E) Kromozomların eşlenmesi


10

mitoz bölünme evresiYanda mitoz bölünmesinin bir evresi verilen diploit hücre ile ilgili olarak,
I. Bitkisel bir hücredir.
II. Mitoz bölünmenin anafaz evresindedir.
III. Kromozom sayısı 2n = 4'dür.
açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) II ve III   E) I, II ve III


11

Aşağıda verilen canlılardan hangisinin rejenerasyon yeteneği en fazladır?

A) Planarya   B) Kertenkele    C) Yengeç
D) İnsan       E) Yılan


12

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin özelliklerinden biri değildir?

A) Bölünme sonunda oluşan hücrelerdeki kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır.
B) Yalnız diploit hücrelerde meydana gelir.
C) Kalıtsal bilginin nesiller boyunca devamlılığını sağlar.
D) Bir hücreli canlılarda eşeysiz üremenin temel olayıdır.
E) Kalıtsal varyasyonlara neden olmadığı için evrime katkı sağlamaz.


13

Sperm hücresinde 30 kromozom bulunan bir hayvanın normal bir vücut hücresiyle ilgili,
I. 2n = 60 kromozom bulundurur.
II. Mitoz bölünmesi sırasında bir kutba 60 kromozom çekilir.
III. Hayvanı oluşturan zigotun kalıtsal kopyasıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II     C) Yalnız III
D) II ve III   E) I, II ve III


14

Canlılarda çeşitli yöntemler kullanılarak, kendisiyle aynı kalıtsal yapıya sahip bireyler oluşturulabilir. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu amaca uygun değildir?

A) Patatesin yer altı gövdesindeki gözlerden birey oluşumunu sağlama
B) Ayrık otunun rizomlarından yeni ayrık otu oluşturma
C) Üzüm bitkisini çelikleme yöntemiyle üretme
D) Yassı solucanı ikiye bölerek iki yeni birey elde etme
E) Bezelye tohumunu çimlendirerek yeni birey oluşturma


15

n kromozomlu hücrelerden yine n kromozomlu hücrelerin oluştuğu bir bölünme için,
I. DNA eşlenmesi iki kez gerçekleşir.
II. Bir hücreden iki hücre oluşur.
III. Oluşan hücreler bölünen hücre ile aynı sayıda kromozom taşır.
özelliklerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III
D) II ve III   E) I ve III


üst