Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi 2

• 1914 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Ses Bilgisi Testi 2

1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma sesi (harfi) vardır?


A)Subayı            B)Sılayı
C)Dolayı            D)Deneyi


2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşamasına uğrayan bir sözcük yoktur?


A)Bütün olasılıkları hesaba kattı.
B)Bir olurunu bulup pazarlığı bitirdi.
C)Çocuğun geleceğiyle oynuyorsunuz.
D)Filmlerde hep karakter rolleri oynar.


3

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerden hangisinde ses düşmesi yoktur?


A)Oğlunun sınavı kazandığını duyunca çok sevindi.
B)Sarımsak yemedim ki ağzım koksun.
C)Bence onun en başarılı filmi budur.
D)Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir.


4

"Okuduğu romanların kahramanlarıyla özdeşleşmişti." Cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır?


A)Hece düşmesi                     B)Sessiz türemesi
C)Sert sessiz yumuşaması      D)Ulama5

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonunda yumuşak sessiz vardır?


A)Senet             B)Selam
C)Dilek             D)Nefes


6

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi vardır?


A)Gittiği her şehri kötülerden temizledi.
B)Her istediğini yerine getirmek, çocuğu şımartır.
C)Hiçbir yöne sapmadan şöyle gidin.
D)Kahveye takılmasaydık gecikmeyecektik.


7

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna sesli bir harf getirilirse hece düşmesi olur?


A)Balet              B)Dilek           
C)Burun            D)Sanat


8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur?


A)Ona çok soğuk davranmışsın.
B)İstediğimiz sonuca ulaşmak için çok çalışmalıyız.
C)Bu hareketin eşiz bir soyluluk örneği.
D)"Çorabımın söküğünü diker misin?" dedi.


9

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uyar?


A)Yamuk              B)Toto            
C)Vektör             D)Ortak


10

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde kaynaştırma sesi vardır?


A)Danıştayı           B)Yarışı
C)Çabası              D)Yazanı


11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir sözcük vardır?


A)Ağlamaktan gözleri şişmiş.
B)Uzaklarda şimşek çakıyor.
C)Kimseden takdir beklemiyordu.
D)Bu konuda yanılıyorsunuz.


12

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde geniş sesliler yoktur?


A)Kasaba           B)Güçlü
C)Öbek              D)Oda


13

"Hasetsiz insan bulmak, menfaat düşkünü olamayan insan bulmaktan daha güçtür." Cümlesinde süreksiz sert sessiz harfler aşağıdakilerin hangisinde yoktur?


A)hasetsiz          B)olmayan
C)düşkünü         D)güçtür


14

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?


A)N'eyleyim baharı gülsüz olunca.
B)Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.
C)Gözlerinin ışığında yanan pervaneyim.
D)Seni gördüğüm günden beri divaneyim.


15

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uymaz?


A)Korucu        B)Bürümek      
C)Okuttu        D)Havlucu


16

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonuna sesli bir harf getirilirse hece düşmesi olur?


A)Sabır          B)Ağır
C)Çakır          D)Bakır


17

Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymayan eklerden biridir?


A)-leyin       B)-cik
C)-cil          D)-ler


18

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?


A)Yelken rüzgârda yelken olur
B)Bahar gelse gelse rüzgârla gelir
C)Sevda illetinden açma söz bana
D)Her kimi sevdimse naz etti bana


19

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış altı çizili sözcüklerden hangisinde ses düşmesi yoktur?


A)Kardeşim iş yerini başkalarına devretti.
B)Hızlı koşsa trene yetişirdi.
C)Kavgada adamcağızın burnunu kırmışlar.
D)Kadıncağız kahrından neredeyse ölecekti.


20

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sonunda yumuşak sessiz harf vardır?


A)Palet              B)Kemal
C)Çiçek             D)Teras


üst