Menu

TEST : Online - 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi

• 1979 defa çözüldü.

Online - 6. Sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Testi

1

Pelin: Ben teyzemlere sık sık giderim , ya siz?
Ceyda: Ben ara sıra gidebiliyorum ancak.
Canan: Ben de zaman zaman gidiyorum işte.
Selma: Be sık giderim ; ama ihmal ettim. En kısa zamanda gideceğim.
Bu öğrencilerden hangilerinin cümlelerindeki altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?


A)Pelin – Selma          B)Ceyda – Canan
C)Canan – Selma       D)Ceyda – Selma


2

I.Lokantada yediği yemek dokunmuş galiba.
II.Annesi koltukta uyuyakalan çocuğa sevgiyle dokundu.
III.Güneş elma ağacının yapraklarına ,batmadan önce , son kez dokundu.
IV.İçli sesiyle söylediği bu ayrılık türküsü bana çok dokundu.
“Dokunmak” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?


A)1       B)2
C)3       D)4


3

1. Bu önlük Beyza’ya pek gitmemiş.
2. Tişörtümün rengi güneşte iyice gitmişti.
3. Bu ayakkabı bana bir yıl gider.
4. İşleri hiç iyi gitmiyor
“Gitmek” sözcüğü numaralanmış resimlerin hangisinde “yakışmak,yaraşmak” anlamında kullanılmıştır?


A)1.   B)2.  C)3.  D)4.


4

Ali: Ben bu kahrı daha fazla çekemem!
“Çekmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Ali’nin bu sözündeki anlamıyla kullanılmıştır?


A)Onun beni çekemediğini biliyorum.
B)Bunca yükü sırtımda çektim ben.
C)Bunca sıkıntının arasında bir de onun laflarını çekemem.
D)Arabayı polis çekmiş diyorlar.5

”Perde” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır?


A)Perdeleri akşama kadar hiç açamadı.
B)Annem salona yeni perdeler diktirmiş.
C)Oyunun son perdesinde ağlamaya başladım.
D)Kirli perdeleri bu hafta yıkamalıyız.


6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük yoktur?


A)Her konuya farklı bir bakış açısı getirir.
B)Özellikle deneme türünde oldukça başarılıydı.
C)Dil bilgisi dersinde cümleleri ögelerine ayırdık.
D)”Uçun Kuşlar” şiirinin kafiye şemasını çıkardım.


7

Ferit: Bugün dersimiz çok zevkli geçti.
Berna: Bizimki de zevkliydi ; ama ben Fen Bilgisini daha çok seviyorum.
Aysel: Biz dört işlemleri gördük; biraz zorlandık.
Ali: Bizim dersimiz Türkçeydi, çok zevkliydi.
Okuldaki derslerle ilgili konuşan bu öğrencilerden hangisinin sözlerinde terim anlamlı sözcük vardır?


A)Ferit   B)Berna   C)Aysel  D)Ali


8

1. Bu ev boşalmış.
2. Kutu boş.
3. Ali'nin yanı boş.
4. O çok boş biri.
Numaralanmış resimlerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi nitel anlamda kullanılmıştır?


A)1    B)2   C)3   D)4


9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?


A)Dünyamız bazen öylesine daralır ki boğulacak gibi oluruz.
B)Günlük sıkıntıların kıskacında kıvranırken güzel anılarımızı hatırlarız.
C)Kara toprağı örten bembeyaz karlara bata  çıka yürüyorduk.
D)Çocuklaşsa insan , kirletilmemiş günlerindeki haline dönse ne olur?


10

1. Uçağın kanadı buz tutmuş.
2. Kapının kanadı arızalanmış.
3. Kuş kanadını çarptı.
4. Karneyi alınca sevinçten kanatlandı.
Numaralanmış resimlerden hangisinde “kanat” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?


A)1.    B)2.    C)3.   D)4.


11

Aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük yoktur?


A)Azaldı lambanın gazı
  Işığını kıstı kısacak
B)Göz kırpıyor bazı bazı
  Karanlık bastı basacak
C)Bir de baktım ki ölmüşüm
  Dünya sönmüş baş ucumda
D)Saat çalar , zaman yürür
  Ben susarım , otururum


12

”İlişmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam kazanmıştır?


A)Gösterdiği sandalyeye iliştim.
B)Pantolonunu çiviye iliştirmiş.
C)Bir kenarına ilişmek için yatağa yaklaştı.
D)O konuya hiç ilişmedik.


13

”Doldurmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?


A)Rehberlik öğretmeni  formları doldurun , diyor.
B)Seni benim  hakkımda iyi doldurmuşlar.
C)Haftasını doldurmadan sorunların içine girdim.
D)Hüzünle yirmi beşi doldurmakta olduğunu söylüyordu.


14

”Öğretmen” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam kazanmıştır?


A)Saydıkları öğretmenlerine “Hocam!” diye hitap ederler.
B)Hiçbir bilgi aracı öğretmen veya öğretim
Üyesinin yerini tutamaz.
C)Dünyamızın orta yeri ateş olsa , üşür müydüm hiç öğretmenim?
D)İnsana herhangi bir alanda bilgi kazandırmak için kitap iyi bir öğretmendir.


15

-Yıldızlar
-Gök yüzü
-Dünya
-Asya kıtası
Bu sözcükleri özelden genele doğru sıralamak istesek, sıralamanın en altına hangisini getirmeliyiz?


A)Yıldızlar            B)Gök yüzü
C)Dünya             D)Asya kıtası


16

”Keskin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?


A)Bir zamanlar bıçak gibi keskindim.
B)Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskindir.
C)Keskin cam parçalarıyla çeşitli numaralar yapardı.
D)Eline aldığın bıçak çok keskin, dikkatli ol!


17

”Toplamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?


A)Seni son gördüğümde çok zayıftın, toparlanmışsın biraz.
B)Çocukluğumda çiğdem topladığım kırları hatırlıyorum.
C)Ovada mahsul toplayan köylülere selam verdik.
D)O günlerde, “Yeşilırmak”ta çilek topluyordunuz.


18

1.YOL: sevinç-hüzün-ağrı-ekşi
2.YOL: kırgın-üzgün-süzgün-çelik
3.YOL: barış-mutluluk-matem-iyilik
4.YOL: hava-koku-renk-rüzgar
Postacının köye mektup götürebilmesi için yalnızca soyut anlamlı sözcüklerin olduğu yolu kullanması gerekiyor. Buna göre postacı kaç numaralı yoldan gitmelidir?


A)1.    B)2.   C)3.   D)4.


19

”Geçmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şey yapmaz olmak” anlamıyla kullanılmıştır?


A)Şu masaya geçelim de birer kahve içelim.
B)Bu kadar hızlı alışmak artık bizden geçmiş.
C)Bizim geçtiğimiz yollara sen yeni yeni giriyorsun.
D)Koşar adımlarla önündeki kalabalığı geçti.


üst