Menu

TEST : Online - 9. Sınıf iklim bilgisi, atmosfer ve sıcaklık testi 1

• 254 defa çözüldü.

Online - 9. Sınıf iklim bilgisi, atmosfer ve sıcaklık konu testi çöz.

1

Yeryüzünde sıcaklık dağılışı ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi enlemin sıcaklık üzerindeki etkisine bir örnek oluşturmaz?

A) Sıcaklığın Ekvator'a doğru gidildikçe artması
B) Kutuplar yönünden gelen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
C) Kalıcı kar alt sınırının kutuplara doğru deniz seviyesine yaklaşması
D) Kuzeybatı Avrupa kıyılarının Orta Avrupa'dan sıcak olması
E) Akdeniz kıyılarında deniz turizminin Karadeniz kıyılarından önce başlaması

2

Her bitkinin olgunlaşabilmesi için farklı toplam sıcaklık değerine ihtiyacı vardır. Örneğin, buğday toplam 2000°C sıcaklık ister. Ancak bunu Ege Bölgesi'nde Doğu Anadolu Bölgesi'ne göre daha kısa sürede tamamlar.
Bu durum öncelikle, sıcaklık ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiye ters düşer?

A) Yükselti                           B) Enlem
C) Hakim rüzgâr yönü          D) Nemlilik
E) Yer şekilleri

3

Yukarıdaki Dünya haritasında işaretlenen noktalardan hangi ikisi arasındaki sıcaklık farkının temel nedeni enlem olamaz?

A) I ve II               B) I ve III
C) I ve IV              D) II ve III
E) III ve IV

4

Güneş ışınları tan ve gurup vakitlerinde aynı açı değerleriyle gelmesine rağmen, bu dönemlerde ölçülen sıcaklıkların farklı olduğu görülür.
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A) Atmosferde enerji birikiminin aynı olmaması
B) Güneş ışınlarının geliş yönlerinin farklı olması
C) Güneş ışınlarının atmosferde izledikleri yolların farklı olması
D) Güneş ışınlarının atmosferde uğradıkları kayıpların farklı olması
E) Havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarının farklı olması

5

Aşağıdaki grafikte beş farklı merkezin 21 Haziran tarihinde yaşadıkları gece - gündüz süreleri verilmiştir.

Buna göre, yeryüzünde sıcaklığın dağılışı sadece aydınlanma süresine bağlı olsaydı en sıcak merkez hangisi olurdu?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

6

Yıllık sıcaklık farkı fazla olan bir yerin coğrafi konumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenirse doğru olur?

A) Alçak enlemlerdedir.
B) Sürekli alçak basınç alanıdır.
C) Atmoferindeki nem oranı azdır.
D) Kuzey Yarım Küre'dedir.
E) Deniz seviyesine yakın yüksekliğe sahiptir.

7

Bir yerde karasallık ne kadar fazlaysa yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık farkı o derece artar.

Yukarıda beş merkezin yaz ve kış sıcaklık değerleriyle hazırlanmış bir grafik verilmiştir. Bu merkezlerin hangisinde karasallığın şiddetinin daha fazla olduğu söylenebilir?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

8

Aşağıdaki tabloda, beş kentin gece ve gündüz tespit edilen ortalama sıcaklıkları verilmiştir.

Yukarıda gece ve gündüz ortalama sıcaklıkları verilen yerlerin hangilerinde fiziksel çözülme en fazladır?

A) Yalnız I                B) Yalnız II
C) I ve V       D) II ve III       E) III ve IV

9

Yukarıdaki haritada verilen merkezlerden hangi ikisi arasında temmuz ayında oluşan sıcaklık farkı en fazladır?

A) I ve II               B) II ve III
C) II ve IV             D) III ve IV
E) IV ve V

10

Yeryüzündeki herhangi bir yerde yaz mevsiminin gündüzleri kış mevsiminin gündüzlerine göre daha sıcak olmaktadır.
Bu durum üzerinde;
I. Enlem
II. Güneş ışınlarının tutulma oranı
III. Güneşlenme süresi
IV. Yükseklik
V. Karasallık
Faktörlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) I ve II              B) I ve III
C) I ve IV             D) II ve III
E) III ve V

11

Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen kentlerden hangisinin yaz mevsimi sıcaklık ortalamaları ile kış mevsimi sıcaklık ortalamaları birbirine yakındır?

A) Aksaray          B) Kars
C) Ankara           D) Hakkari
E) Ordu

12

En sıcak ayla en soğuk ayın sıcaklıkları arasındaki farka yıllık sıcaklık farkı denir.

Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisinde yıllık sıcaklık farkı en fazladır?

A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

üst