Menu

TEST : Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi

• 1255 defa çözüldü.

Online - 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Testi

1

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bu yeterlidir.
Atatürk yukarıdaki sözleriyle neyin önemini vurgulamaktadır?


A) Milli birlik ve beraberliğin,
B) Egemenliğin ulusa verilmesinin,
C) İlke ve inkılaplarına sahip çıkmanın,
D) Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmanın


2

Atatürk öldükten sonra İran'da bir ay resmi matem ilan edilmiş bir çok ülke de taziye masası kurmuştur.
Öğretmenin verdiği bu cevap hangi öğrencinin sorusuna ait olabilir?


A) Atatürk ne zaman vefat etmiştir?
B) Atatürk hangi alanlarda inkılap yapmıştır?
C) Atatürk'ün ölümü dünyada nasıl karşılanmıştır?
D) Atatürk öldükten sonra ülkede neler yaşanmıştır?


3

2005 yılında 4 milyona yakın yerli ve yabancı ziyaretçi Anıtkabir'i ziyaret etmişken bu sayı 2006 yılında 8, 2007 yılında ise 12 milyonu aşmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A) Atatürk'e ihtiyacımız azalmıştır
B) Anıtkabir Ankara'da bulunmaktadır
C) Ziyaretler 10 Kasım günü yapılmaktadır
D) Türk halkının Atatürk'e bağlılığı artarak devam etmektedir


4

M. Kemal Atatürk hastalığının iyice arttığı dönemde doktorların bütün uyarılarına rağmen yurt gezilerine ve çalışmalarına devam etmiştir.
Öğretmenin verdiği bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


A) Ülkedeki ekonomik sorunlar çözülmek istenmiştir
B) Atatürk zor şartlardayken bile vatanı ve milleti için çalışmalar yapmıştır
C) Yaşanan siyasi gelişmeler Atatürk'ün sağlığını olumsuz etkilemiştir
D) Ekonomik yatırımların yapılması için çalışmalar yapmıştır5


Atatürk'ün ölümünden sonra Bulgaristan'da yayınlanan gazetedeki bu ifade ile
I. Başarılı asker olma
II. Zorluklar karşısında yılmama
III.Düşünceye önem verme
özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır?


A) I ve II           B) I ve III
C) II ve III        D) I, II ve III


6

Atatürk'ün ölümü üzerine bir çok ülkede üzüntülerini belirten haberler yayınlanmıştır
Buna göre;
I. Atatürk dünyanın tanıdığı bir liderdir
II. Atatürk Avrupa'daki yönetim şekillerini etkilemiştir
III.Atatürk'ün vefatı dünyada yankı uyandırmıştır
Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II         B) I ve III
C) II ve III      D) I, II ve III


7

Unutulmaz Atatürk'ün büyük hatırası Türk milleti kadar ebedidir.
Mareşal Fevzi Çakmak'ın Atatürk'ün ölümü üzerine söylediği bu söze bakarak hangisine ulaşabiliriz?


A) Türk milleti var oldukça Atatürk unutulmayacaktır
B) Türk milleti yenilikleri devam ettirmelidir
C) Atatürk unutulmaması için hemen anıt yapılmalıdır
D) Atatürk'ün ölümü bölgedeki siyasi dengeleri bozmuştur


8

Atatürk'ün ölümü üzerine Hindistan Parlamentosu;
“Atatürk yalnız Türk milletinin değil özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi Onun direktifleriyle siz bağımsızlığınıza, biz de o yolda yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk” demiştir.
Buna göre Atatürk'ün başlattığı ulusal mücadele ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?


A) Evrensel niteliklere sahip olduğu
B) Sömürgecilik faaliyetlerini artırdığı
C) Yabancı fikir akımlarından etkilendiği
D) İleri görüşlü olduğu


9

Türk milletinin en kısa yoldan insanlığın en mütekamil ve mücehhez modern bir devlet haline getirmek onun en büyük kaygısı olmuştur.
Atatürk'ün ölümü üzerine yayınlanan bu bildiriye bakarak hangisine ulaşılabilir?


A) Önemli bir askerdir
B) Atatürk siyasi çalkantılar yaşamamıştır
C) Atatürk'ün hedefi çağdaş bir ülke haline gelmektir
D) Atatürk inkılapları yaparken halkın onayını almıştır


10

Bugün ona ağlayıp yanmak için bir tek kalbiz; yarın onun eserini ve davasını müdafa etmek için tek bir irade gibi kaynaşacağız.
Atatürk'ün ölümü üzerine Falih Rıfkı Atay'ın söylediği bu sözlere bakarak hangisine ulaşılabilir?


A) Atatürk'ün inkılapları sona erecektir
B) Ülkemizdeki yönetim şekli değişecektir
C) Atatürk'ün ölümü ülke siyasetinde kavgalara neden olacaktır
D) Türk milleti Atatürk'ün eserlerini korumakta tek yürek olacaktır


11

Türk milletinin ulu önderine ebedî bağlılığını ve minnet duygusunu ifade etmek yönünde bir çok çalışma yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?


A) Erzurumda açılan üniversiteye Atatürk Üniversitesi adının verilmesi
B) 1961 Anayasasının kabul edilmesi
C) Her yıl 10-16 Kasım tarihlerinin Atatürk haftası olarak kutlanması
D) 19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlanması


12

Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk milletini yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil Avrupa için de en büyük kayıptır.
İngiltere Başbakanının sözlerine bakarak hangisine ulaşamayız?


A) Atatürk yayılmacı bir politika uygulamıştır
B) Atatürk'ün ölümü Avrupa'da yankı uyandırmıştır
C) Atatürk Türk milletininbağımsızlığını sağlamıştır
D) Atatürk Türk milletinin çıkarları çin mücadele etmiştir


üst