Mektup, insanların yaşamında sık sık başvurdukları bir yazı türüdür. Yazma alışkanlığı kazanma ile günlük tutma arasında ilişki vardır. Anı yazıları, öğretici ve bilgi vericidir.

Mektup türleri arasındaki farklar, günlük ve anı arasındaki farklar nelerdir
GÜNLÜK İLE ANININ KARŞILAŞTIRILMASI
GÜNLÜK ANI (HATIRA)
 • Olaylar günü gününe, yani yaşandığı anda yazıya geçirilir.
 • Günlük yazarı olaylara belli bir açıdan bakar; olaylar, yazarın yaşadıkları ve gözlemleriyle sınırlıdır.
 • Günlük yazarı, genelde kendi yaşadıklarını ve gözlemlerini anlatır; bu nedenle günlük, “ben” merkezli bir metindir.
 • Yaşanan olaylar anında yazıya geçirildiğinden anıya göre gerçeğe daha uygun ve inandırıcıdır.
 • Dil genelde göndergesel ve heyecana bağlı işlevlerde kullanılır.
 • Genelde öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım türleri kullanılır.
 • Açık, akıcı, duru ve yalın bir anlatımla kaleme alınır.
 • Gözlem ve izlenimlerden yararlanılır.
 • Olaylar yaşandıktan yıllar sonra, genelde yazarların yaşlılık dönemlerinde yazıya geçirilir.
 • Olaylar geçmişte kaldığından ve tüm boyutlarıyla ortaya çıktığından anı yazarı, olayları bütün yönleriyle yansıtır.
 • Anıda yazarın kendisini geri plana çekerek, anlattığı zaman dilimiyle ilgili gözlem ve izlenimlerini yansıttığı da olur.
 • Yaşanan olaylar yıllar sonra yazıya geçirildiğinden pek çok ayrıntı unutulmuştur. Buna karşın olayların en küçük ayrıntılara ve diyaloglara kadar anlatılması anının inandırıcılığına gölge düşürür.
 • Dil genelde göndergesel ve heyecana bağlı işlevlerde kullanılır.
 • Genelde öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı anlatım türleri kullanılır.
 • Açık, akıcı, duru ve yalın bir anlatımla kaleme alınır.
 • Gözlem ve izlenimlerden yararlanılır.

MEKTUP TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZEL MEKTUP RESMÎ MEKTUP İŞ MEKTUBU
 • Birbirlerini tanıyan kişiler (akraba, dost, arkadaş), duygu ve düşünceleri paylaşmak için yazarlar.
 • İçten bir anlatımla kaleme alınır.
 • Dil, ele alınan konuya bağlı olarak göndergesel işlevde, heyecana bağlı işlevde ya da alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
 • Genelde öyküleyici, betimleyici, söyleşmeye bağlı anlatım türleri kullanılır. 
 • Belli biçimsel kurallara göre yazılır.
 • Kişiler; resmî makamlara veya özel kurumlara isteklerini, şikâyetlerini ya da bir durumu bildirmek için yazarlar.
 • Ciddi bir üslup kullanılır.
 • Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde ve göndergesel işlevde kullanılır.
 • Emredici anlatım kullanılır.
 • Belli biçimsel kurallara göre yazılır.
 • Ticari kuruluşların birbirleriyle ya da kişilerle ticaret konusunda isteklerini bildirdikleri mektuplardır. İş mektuplarının resmî mektuplardan farkı mektubun, ürün ya da hizmet alım satımına ilişkin olması; yani ticari nitelik taşımasıdır.
 • Bu mektuplarda içtenlik aranmaz; istenilen, açıkça ve anlaşılır bir dille ortaya konur.
 • Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde ve göndergesel işlevde kullanılır.
 • Emredici ve açıklayıcı anlatımlar kullanılır.
 • Belli biçimsel kurallara göre yazılır.
 • Yazı Etiketleri :
 • günlük
 • anı
 • iş mektubu
 • özel mektup
18. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri
Yazıyı Oku

18. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

17. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri
Yazıyı Oku

17. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

16. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri
Yazıyı Oku

16. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

19. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri
Yazıyı Oku

19. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

15. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri
Yazıyı Oku

15. yüzyıl edebiyatı genel özellikleri, şairleri ve eserleri, nesir yazarları ve eserleri

Dini - tasavvufi halk şiiri ve türleri
Yazıyı Oku

Dini - tasavvufi halk şiiri ve türleri

Menu